in English
 
 
Diploma Programme
 IB-opiskeluohjelma ja oppiaineet
 
 

 Opetussuunnitelma Turun normaalikoulussa koostuu seuraavista aineryhmistä:

Ryhmä 1: Opiskelijan äidinkieli 

Ryhmä 2: Vieraat kielet (englanti, ranska, saksa)

Ryhmä 3: Yksilöt ja yhteisöt (historia, taloustiede, psykologia, business management)

Ryhmä 4: Kokeelliset tieteet (biologia, kemia, fysiikka)

Ryhmä 5: Matematiikka

 

Opiskelija valitsee jokaisesta aineryhmästä itselleen opiskeltavan aineen tai aineet. Minimissään opiskelijan opintosuunnitelma koostuu kolmesta laajan opintosuunnitelman mukaisesti (Higher level) ja kolmesta perusoppimäärän mukaisesti (Standard level) valitusta oppiaineesta. Kaksivuotinen Higher level -kurssi vastaa yhdeksää ja Standard level -kurssi 5,5 suomalaista lukiokurssia. Opiskeltaviin aineisiin perehdytään suomalaiseen lukioon verrattuna syvällisemmin ja laajemmin.

 IB-orgaanisaatiolta haettavalla poikkeusluvalla voi luonnontiederyhmästä valita kaikki kolme ainetta. Tämä on mahdollista esim lääketieteen opintoihin suuntautuvalle.

 

IB-tutkintoon kuuluvat lisäksi seuraavat suoritukset:

1) tiedon teoria (Theory of Knowledge)

2) kokemusperäisen oppimisen ohjelma (CAS)

3) lyhyt tieteellinen tutkielma (Extended Essay)

 

 

Lisätietoja: IB-koordinaattori Jannika Sarimo, puh. 050 406 4262,  etunimi.sukunimi@utu.fiAsiasana:
Tagit: