in English
 
 
Äidinkieli
Kirjallisuuden (suomi ja ruotsi) ja Kielen ja kirjallisuuden (englanti) opiskelijat oppivat
  • arvostamaan kieltä ja kirjallisuutta
  • kirjallisuuden analyysitaitoja 
  • ymmärtämään tekstien rakenteellisia, tyylillisiä ja esteettisiä ominaisuuksia
  • kirjallista ja suullista esitystä
  • arvostamaan kulttuuristen perspektiivien eroavaisuuksia
A-kielen kursseilla opiskellaan laajasti erilaisia tekstejä ja opiskelijat oppivat arvostamaan kielen monimuotoisuuutta, rikkautta ja vivahteita eri konteksteissa. Tavoitteena on synnyttää opiskelijoissa elinikäinen kiinnostus kieleen ja kirjallisuuteen.
More information from the IBO: Language A​
Asiasana:
Tagit: