in English
 
 
Matematiikka
Turun normaalikoulu tarjoaa opiskelijan tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja kyvyt huomioon ottaen kolme eritasoista matematiikan opintolinjaa. Mathematics HL (Higher level) tarjoaa mahdollisuuden opiskella matematiikkaa syvemmällä tasolla, joko aineena itsenään tai yhteydessä muihin matemaattisiin aineisiin. Mathematics SL (Standard level) antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille, jotka suuntautuvat esim. kemiaan, ekonomiaan, psykologiaan ja kauppatieteisiin. Mathematical Studies keskittyy matematiikan soveltamiseen, ja erityisesti tilastollisiin menetelmiin. Opiskelija saa hyvän pohjan jatko-opinnoille, jotka suuntautuvat sosiaalitieteisiin, humanistisiin aineisiin sekä kieli-tai taideaineisiin.

More information: Mathematics
Asiasana:
Tagit: