in English
 
 
Lukiosanastoa

HAJAUTETTU YO TUTKINTO

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että kokelas on suorittanut asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Ks. http://www.ylioppilastutkinto.fi

HYPPYTUNTI

Lukujärjestysaukko. Opiskelijoiden erilaisten kurssivalintojen takia työjärjestykseen jää usein aukkoja. Taukotuntien aikana opiskelijoita palvelevat koulun kirjasto ja kuntosali. Lisäksi lukio loungessa voi viettää aikaa. 

ITSENÄINEN OPISKELU

Opiskelija voi hakemuksesta saada oikeuden suorittaa opintoja joko kokonaan tai osittain osallistumatta opetukseen. Lupa itsenäiseen opiskeluun anotaan kirjallisesti rehtorilta. Anomuslomakkeita saa lukion kansliasta ja opinto-ohjaajalta.

JAKSO

Lukuvuosi jakautuu viiteen yhtä pitkään, noin 38 koulupäivää käsittävään jaksoon. 

JAKSOTODISTUS

Jokaisen jakson jälkeen annettava yhteenveto opiskelijan opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Jaksotodistus näkyy opiskelijoille ja huoltajille sähköisessä muodossa.

KIELTEN OPPIMÄÄRÄT

  •  A1-A2 - KIELET: Ala-asteen 3. tai 5. luokalla alkaneet kielet: englanti, ruotsi, ranska, saksa tai venäjä. (AE, AR, AF, AS, AV)
  •  B1 KIELI: Peruskoulun 7. luokalla aloitettu kieli, ruotsi tai englanti (BR, BE).
  •  B2 KIELI: Peruskoulun 8. luokalla aloitettu valinnainen kieli, ranska, saksa tai venäjä (B2F, B2S, B2V).

  •  B3 KIELI: Lukiossa alkava vieras kieli, espanja, ranska, saksa tai venäjä.

 KOEVIIKKO

Jakson lopussa on 5 - 6 päivän mittainen koeviikko, jolloin noudatetaan muunnettua työjärjestystä.

VALMISTELUTUNTI

Ennen koetta on mahdollista pitää oppitunti, jolla kurssin sisältö kerrataan tiivistäen ja opiskelijoilla on mahdollisuus kysellä epäselviksi jääneitä asioita. Valmistelutunneista sovitaan opettajien kanssa erikseen.

PALAUTUSTUNTI

Oppitunti, jolloin kokeen ja/tai muun arvosanaan vaikuttavan materiaalin arvostelu selitetään. Kurssin opettaja antaa henkilökohtaista palautetta suorituksen perusteella.

KURSSI

38 tunnin mittainen opiskelukokonaisuus, jonka suorittamisesta annetaan arvosana tai suoritusmerkintä. Jokaisen aineen oppimäärä on jaettu kursseihin, jotka ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kurssien lukumäärä eri oppiaineissa vaihtelee.

PAKOLLINEN KURSSI

Kaikille yhteinen kurssi. Pakollisia kursseja on lyhyen matematiikan lukijoilla 45 ja pitkän matematiikan lukijoilla 49.

SYVENTÄVÄ KURSSI

Valinnainen, pakollisia opintoja täydentävä kurssi.

SOVELTAVA KURSSI

Koulukohtainen yhteen tai useampaan oppiaineeseen liittyvä tai toisessa oppilaitoksessa opiskeltava kurssi.

KURSSIN ARVIOINTI 

Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin, opiskelijan tuotoksiin ja aktiiviseen läsnäoloon.

HYLÄTTY KURSSI

Kurssi, jonka arvosana on 4. Hylätyn kurssin saa uusia osallistumalla kerran uusintakuulusteluun ja tekemällä muut kurssiin sisältyvät kurssin opettajan edellyttämät suoritukset tai käymällä kurssin uudelleen. 

KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS

 Oppiaineen sisäisen rakenteen määräämä opiskelujärjestys (ks. Kurssikuvaukset kohdasta Oppiaineet).

KURSSITARJOTIN

Kurssitarjotin sisältää opiskelijan valittavissa olevat kurssit. Opiskelija valitsee kurssitarjottimelta oman opinto ohjelmansa mukaisesti kursseja, joista rakentuu hänen opinto ohjelmansa. 

LUKIO LOUNGE

Lukiolaisten oma olohuone 3. kerroksesa. Käytössä kahvinkeitin, teekeitin ja mikro.

LUKION OPPIMÄÄRÄ

Jokaisesta oppiaineesta on opiskeltava vähintään pakolliset kurssit. Lukion koko oppimäärän suorittamiseen vaaditaan yhteensä vähintään 75 kurssia.

LUKUJÄRJESTYS

Opiskelijan lukujärjestys muodostuu koulun työjärjestykseen sijoitetuista kurssien oppitunneista. Lukujärjestys vaihtuu jaksoittain.

OPINTO-OHJAAJA

Opinto-ohjaaja auttaa ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa yhdessä ryhmänohjaajien kanssa. Opinto ohjaajalta saa tietoja ja ohjausta koskien lukion jälkeisiä opiskeluvaihtoehtoja ja työelämää. Opinto ohjaaja pitää oppitunteja sekä antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta.

OPINTO-OHJELMA

Opiskelijan valitsemien oppiaineiden kurssien yhteinen kokonaisuus.

OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI

Opiskelija on suorittanut oppiaineen oppimäärän, kun hän on suorittanut kaikki opinto ohjelmaansa kuuluvat kyseisen oppiaineen kurssit ja näistä vähintään kaksi kolmasosaa hyväksytysti.

RYHMÄNOHJAAJA

Opiskelijaryhmän ohjaaja ja valvoja. Ryhmänohjaaja (RO) on opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää opiskelijat koulun käytänteisiin ja oman opinto ohjelman laatimiseen. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat yhteisillä ryhmänohjaajan tunneilla tai erikseen sovittavina aikoina. Ryhmänohjaaja tiedottaa koulun ajankohtaisista asioista ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin.

TUNTIJAKO

 Valtioneuvoston hyväksymä lukion oppiaineiden kurssien lukumäärä.

UUSINTAKUULUSTELU

Hylätyn kurssiarvosanan (4) saaneelle tarkoitettu koetilaisuus. Mikäli sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi varsinaisesta kurssikokeesta poissaollutta opiskelijaa ei voida muuten arvioida, hän saa osallistua uusintakuulusteluun.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

 Syksyisin ja keväisin järjestettävät valtakunnalliset päättökokeet lukiossa.

 
Asiasana:
Tagit: