in English
 
 
Englanti

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä
 • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
 • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista
 • saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.
Arviointi englannin oppiaineessa
 • sovitaan jakson tai kurssin alussa
 • kannustaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan
 • ohjaa sekä itse- ja vertaisarviointiin
 • perustuu erilaisten tuotosten lisäksi opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointiin
 • on monipuolista ja voi perustua esimerkiksi kirjalliseen tai suulliseen kokeeseen, kotikokeeseen, ryhmä- tai parikokeeseen, testeihin, portfolioon, projektiin, tutkielmaan, kurssipäiväkirjaan, itse- ja vertaisarviointiin, esseeseen, kirjoitelmiin, kuuntelukokeeseen, palautettuihin tehtäviin, suullisiin tuotoksiin
 • kurssiarvioinnissa voidaan myös käyttää koulun ulkopuolista arvioijaa tai ajasta ja/tai paikasta riippumattomia menetelmiä, kuten sähköisiä kotikokeita ja tenttiakvaariota

TVT:n käyttö englannin oppiaineessa

 • on luonnollinen osa opiskelua ja oppimisen arviointia
 • on pedagogisesti tarkoituksenmukaista
 • mahdollistaa vuorovaikutukselliset ja yhteisölliset työtavat ja jakamisen kulttuurin
Asiasana:
Tagit: