in English
 
 
Muut soveltavat kurssit

Taitava oppija-kurssi (JHY)

Oppiminen on tekniikkalaji. Taitavaksi oppijaksi voi kehittyä vain harjoittelemalla. Kurssilla opiskelija tarkastelee ja arvioi nykyistä opiskelutekniikkaansa. Tavoitteena on kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta toiminnastaan. Tämän pohjalta opiskelija  tekee suunnitelman oman opiskelutekniikkansa kehittämiseksi. Erityisopettajan ohjauksella ja tuella opiskelija voi harjoitella  mm. erilaisia opiskelu- ja muistitekniikoita, ajankäytön hallintaa, tekstin tuottamista ja lukusuunnitelmien tekoa  sekä näiden hyödyntämistä eri oppiaineiden opiskelussa. Kurssi voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäopetuksena sekä näiden yhdistelmänä. Kurssi toteutetaan hajautetusti opiskelijan lukio-opintojen aikana.

Historian antiikkikurssit Roomaan 1 ja Ateenan 2 (MJÄ)

Kurssin tavoitteena on perehtyä monipuolisesti eri työtavoin antiikkiin ja erityisesti antiikin kulttuuriin ja uskontoon. Kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään korostamaan oppilaslähtöisyyttä ja omatoimisuutta. Tarkoitus on perehdyttää oppilaat myös verkossa tapahtuvaan vuorovaikutteiseen opiskeluun. Kurssilla syvennetään lukion historian tietoja antiikista, renessanssista, barokista ja kristinuskon syntyvaiheista. Kurssi koostuu muutamasta tapaamisesta, verkko-opiskelusta ja tehtävästä esitelmästä. Keskeinen osa kurssia on opintomatka, joka tehdään vuorovuosina Roomaan ja Ateenaan,

 

Asiasana:
Tagit: