in English
 
 
Ranska

Ranska A opetuksen tavoitteet

Ranskan kielen opetuksen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää sitä edelleen. Oppimisen vahvistamiseksi ja rikastamiseksi opetuksessa tehdään yhteistyötä yli ainerajojen.

Arviointi ranskan oppiaineessa

 • sovitaan jakson tai kurssin alussa
 • kannustaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan
 • ohjaa sekä itse- ja vertaisarviointiin
 • perustuu erilaisten tuotosten lisäksi opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointiin
 • on monipuolista ja voi perustua esimerkiksi kirjalliseen tai suulliseen kokeeseen, kotikokeeseen, ryhmä- tai parikokeeseen, testeihin, portfolioon, projektiin, tutkielmaan, kurssipäiväkirjaan, itse- ja vertaisarviointiin, esseeseen, kirjoitelmiin, kuuntelukokeeseen, palautettuihin tehtäviin, suullisiin tuotoksiin
 • kurssiarvioinnissa voidaan myös käyttää koulun ulkopuolista arvioijaa (esim. DELF) tai ajasta ja/tai paikasta riippumattomia menetelmiä, kuten sähköisiä kotikokeita ja tenttiakvaariota

TVT:n käyttö ranskan oppiaineessa

 • on luonnollinen osa opiskelua ja oppimisen arviointia
 • on pedagogisesti tarkoituksenmukaista
 • mahdollistaa vuorovaikutukselliset ja yhteisölliset työtavat ja jakamisen kulttuurin

Ranskan B2 opetuksen tavoitteet

Ranskan kielen opetuksen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää sitä edelleen. Oppimisen vahvistamiseksi ja rikastamiseksi opetuksessa tehdään yhteistyötä yli ainerajojen.

Arviointi ranskan oppiaineessa

 • sovitaan jakson tai kurssin alussa
 • kannustaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan
 • ohjaa sekä itse- ja vertaisarviointiin
 • perustuu erilaisten tuotosten lisäksi opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointiin
 • on monipuolista ja voi perustua esimerkiksi kirjalliseen tai suulliseen kokeeseen, kotikokeeseen, ryhmä- tai parikokeeseen, testeihin, portfolioon, projektiin, tutkielmaan, kurssipäiväkirjaan, itse- ja vertaisarviointiin, esseeseen, kirjoitelmiin, kuuntelukokeeseen, palautettuihin tehtäviin, suullisiin tuotoksiin
 • kurssiarvioinnissa voidaan myös käyttää koulun ulkopuolista arvioijaa (esim. DELF) tai ajasta ja/tai paikasta riippumattomia menetelmiä, kuten sähköisiä kotikokeita ja tenttiakvaariota

TVT:n käyttö ranskan oppiaineessa

 • on luonnollinen osa opiskelua ja oppimisen arviointia
 • on pedagogisesti tarkoituksenmukaista
 • mahdollistaa vuorovaikutukselliset ja yhteisölliset työtavat ja jakamisen kulttuurin

Ranskan B3 opetuksen tavoitteet

Ranskan kielen opetuksen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää sitä edelleen. Oppimisen vahvistamiseksi ja rikastamiseksi opetuksessa tehdään yhteistyötä yli ainerajojen.

Arviointi ranskan oppiaineessa

 • sovitaan jakson tai kurssin alussa
 • kannustaa opiskelijaa omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.
 • ohjaa sekä itse- ja vertaisarviointiin
 • perustuu erilaisten tuotosten lisäksi opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointiin
 • on monipuolista ja voi perustua esimerkiksi kirjalliseen tai suulliseen kokeeseen, kotikokeeseen, ryhmä- tai parikokeeseen, testeihin, portfolioon, projektiin, tutkielmaan, kurssipäiväkirjaan, itse- ja vertaisarviointiin, esseeseen, kirjoitelmiin, kuuntelukokeeseen, palautettuihin tehtäviin, suullisiin tuotoksiin
 • kurssiarvioinnissa voidaan myös käyttää koulun ulkopuolista arvioijaa (esim. DELF) tai ajasta ja/tai paikasta riippumattomia menetelmiä, kuten sähköisiä kotikokeita ja tenttiakvaariota

TVT:n käyttö ranskan oppiaineessa

 • on luonnollinen osa opiskelua ja oppimisen arviointia
 • on pedagogisesti tarkoituksenmukaista
 • mahdollistaa vuorovaikutukselliset ja yhteisölliset työtavat ja jakamisen kulttuurin

Opetuksen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija kokee ranskan opiskelun mielekkäänä ja kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää sitä edelleen.Asiasana:
Tagit: