in English
 
 
Saksa
Keski-Euroopassa yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa äidinkielenään. Saksaa puhutaan ja ymmärretään muutenkin laajasti sekä vanhoissa että uusissa Euroopan Unionin maissa. Saksa on kulttuurin ja kirjallisuuden, taiteen ja tekniikan kieli. Saksa oli vuonna 2015 Suomen suurin vienti- että tuontimaa, joten saksan osaaminen on valttia kauppatieteistä kiinnostuneille. Saksan opiskelu avaa oven keskieurooppalaiseen kulttuuriin ja tieteeseen, politiikkaan, kaupankäyntiin sekä ihmisten arkeen ja juhlaan.

A-oppimäärä: perusopetuksen luokilla 1-6 alkanut oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Arviointi

Arvioinnin perusteet ja käytänteet sovitaan yhdessä kurssin alussa. Arviointiin otetaan mukaan kielitaidon kaikki osa-alueet kurssikuvausten painotusten mukaan. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin tai muihin tuotoksiin (kirjoitelma, projekti, esitelmä), portfolioon ja jatkuvaan näyttöön. Opiskelija kehittää itsearviointitaitojaan asettamalla itselleen tavoitteita ja arvioimalla kielitaitonsa kehittymistä ja kurssin tavoitteiden saavuttamista. Oppimisprosessin aikana tehtävä itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan antama palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan omaa osaamistaan. Kielitaidon kehittymistä voidaan arvioida myös Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun tiedon haussa sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemisessä. Opetuksessa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä, kuten Wikispaces-alustaa sekä yksilöllisen että yhteisen tiedon rakentamisessa. Vieraan kielen opiskelun tukena käytetään myös erilaisia kirjallisen ja suullisen kommunikaation harjoitteluun soveltuvia ohjelmasovelluksia. Opetuksessa valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 B2-oppimäärä: yläkoulussa alkanut oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

 Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

 Arviointi

Arvioinnin perusteet ja käytänteet sovitaan yhdessä kurssin alussa. Arviointiin otetaan mukaan kielitaidon kaikki osa-alueet kurssikuvausten painotusten mukaan. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin tai muihin tuotoksiin (kirjoitelma, projekti, esitelmä, itsearviointi), portfolioon ja jatkuvaan näyttöön. Opiskelija kehittää itsearviointitaitojaan asettamalla itselleen tavoitteita ja arvioimalla kielitaitonsa kehittymistä ja kurssin tavoitteiden saavuttamista. Oppimisprosessin aikana tehtävä itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan antama palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan omaa osaamistaan. Kielitaidon kehittymistä voidaan arvioida myös Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa tiedon haussa sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemisessä. Opetuksessa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä, kuten Wikispaces-alustaa sekä yksilöllisen että yhteisen tiedon rakentamisessa. Vieraan kielen opiskelun tukena käytetään myös erilaisia kirjallisen ja suullisen kommunikaation harjoitteluun soveltuvia ohjelmasovelluksia. Sähköisissä ylioppilaskokeissa esiin tulevia tehtävätyyppejä harjoitellaan kurssin aikana ja kurssikokeen tuotoksissa ja tehtävissä.

B3-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
  • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Arviointi

Arvioinnin perusteet ja käytänteet sovitaan yhdessä kurssin alussa. Arviointiin otetaan mukaan kielitaidon kaikki osa-alueet kurssikuvausten painotusten mukaan. Valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin tai muihin tuotoksiin (kirjoitelma, projekti, esitelmä, itsearviointi), portfolioon ja jatkuvaan näyttöön. Opiskelija kehittää itsearviointitaitojaan asettamalla itselleen tavoitteita ja arvioimalla kielitaitonsa kehittymistä ja kurssin tavoitteiden saavuttamista. Oppimisprosessin aikana tehtävä itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan antama palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan omaa osaamistaan. Kielitaidon kehittymistä voidaan arvioida myös Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa tiedon haussa sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemisessä. Opetuksessa hyödynnetään sosiaalisen median välineitä, kuten Wikispaces-alustaa sekä yksilöllisen että yhteisen tiedon rakentamisessa. Vieraan kielen opiskelun tukena käytetään myös erilaisia kirjallisen ja suullisen kommunikaation harjoitteluun soveltuvia ohjelmasovelluksia. Sähköisissä ylioppilaskokeissa esiin tulevia tehtävätyyppejä harjoitellaan kurssin aikana ja kurssikokeen tuotoksissa ja tehtävissä.
Asiasana:
Tagit: