in English
 
 
Uskonto/Elämänkatosmustieto

Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää.Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia.

Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.

Opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuurista      lukutaitoaan
 • tunnistaa uskontoihin ja kulttuureihin liittyvän pyhän ja sen      vaikutukset ihmisen toimintaan
 • perehtyy uskontojen historialliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen eri      puolilla maailmaa
 • perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin ja kulttuurivaikutuksiin
 • ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta
 • tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirteitä
 • ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tuntee uskontojen      tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä
 • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa      maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään
 • kehittää valmiuksia ymmärtää ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja      toimia eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten      kanssa
 • kunnioittaa ihmisoikeuksia ja osaa tarkastella uskontoja ja      katsomuksia ihmisoikeusnäkökulmasta
 • kehittää valmiuksia toimia vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena
 • hallitsee uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä ajattelu-      ja keskustelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä      hankintaa ja kriittistä arviointia.
 • osaa hyödyntää tietotekniikkaa uskontoihin  liittyvän tiedon hakemisessa ja osaa      arvioida hakemaansa tietoa

Arviointi

.

Asiasana:
Tagit: