in English
 
 
Arvosanat
Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.

Pakollisten ja  kaikkien  syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto- ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty).

Soveltavia kursseja ei lueta kuuluvaksi minkään oppiaineen oppimäärään, vaan ne ovat erillisiä useita eri oppiaineita integroivia kursseja. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).

Kurssin arvioinnin edellytykset eivät täyty, jos opiskelijalta puuttuu sovittuja näyttöjä esimerkiksi kokeita. Tällöin suoritus merkitään arvosanalla T = täydennettävä.

Kesken jäänyt kurssi merkitään kirjaimella K= keskeytetty. Keskeytetty kurssi voidaan suorittaa uudelleen osallistumalla opetukseen tai itsenäisellä suorituksella.

Opiskelijalla  on mahdollisuus korottaa yhden kerran saamaansa arvosanaa. Mahdollisuus koskee sekä hylättyä että hyväksyttyä arvosanaa. Parempi arvosana tulee lopulliseksi kurssiarvosanaksi.
Asiasana:
Tagit: