in English
 
 
Lukiosta saatavat todistukset
Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut koko lukion oppimäärän, vähintään 75 kurssia.  Todistuksen oppimäärän suorittamisesta saa, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion aineen oppimäärän. Erotodistus annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen koko lukion oppimäärän suorittamista. Päättötodistuksen tai oppimäärätodistuksen lisätietoja-kohtaan merkitään liitteinä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä. Näitä ovat esimerkiksi lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien yhteydessä.
Jos opiskelija on suorittanut yli puolet oppiaineen oppimäärästä muulla kuin koulun opetuskielellä, hän saa siitä merkinnän päättötodistukseensa.
Asiasana:
Tagit: