in English
 
 
Muualla suoritetut opinnot
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettuja opintoja voidaan lukea pakollisiksi, syventäviksi ja soveltaviksi kursseiksi.

Arvioinnissa noudatetaan suoritusoppilaitoksen antamia arvosanoja. Kurssit, joiden arvosana on neljä, eivät siirry suoritetuiksi kursseiksi. Muualla suoritettujen opintojen kohdalla voidaan arvosanan antamisen tueksi edellyttää opiskelijalta lisänäyttöjä. Opiskelijan tulee hyväksyttää  omassa lukiossaan muualla suorittamansa opinnot ennen opintojensa aloittamista.

Muualla suoritettujen opintojen dokumentit pitää säilyttää. Niistä pitää käydä selville opintojen laajuus ja sisältö sekä mahdolliset tehdyt kokeet ja niistä saadut arvosanat.

Siirryttäessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen kurssit luetaan hyväksi siten kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän arvosanoiksi. Opiskelija voi pyytää lisäkuulustelua osaamistasonsa toteamiseksi, mikäli hän ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan. Lyhyestä pitkään oppimäärään siirryttäessä voidaan edellyttää lisänäyttöä ja tässä yhteydessä arvosanaa saatetaan harkita uudelleen.
Asiasana:
Tagit: