in English
 
 
Opinnoissa eteneminen
​Kurssien aikana opiskelija reflektoi opiskeluaan ja oppimisstrategioitaan  opettajien ja ryhmäohjaajien  opastamana. Tavoitteena on, että jokainen nuori löytää itselleen parhaat oppimisen tavat ja suorittaa kaikki kurssinsa hyväksytysti.
Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan (4) jostakin kurssista, hän käy pienimuotoiset kehityskeskustelut välittömästi aineenopettajan tai ryhmäohjaajan kanssa. Opiskelijalle syntyy opiskelemassaan oppiaineessa etenemiseste, mikäli hän saa hylätyn useammasta kuin 1/3 opiskelemistaan oppiaineen kursseista. Etenemisestettä määriteltäessä otetaan huomioon pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit. Keskeytetty kurssi rinnastetaan hylättyyn kurssiin. Suoritettujen ja hylättyjen kurssienmäärää tarkastellaan lukuvuosittain.  Oppiaineen opiskelun jatkaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut aineen ensimmäisen kurssin hyväksytysti.
Asiasana:
Tagit: