in English
 
 
Oppimäärän arviointi
Päättötodistuksessa oppiaineen arvosana lasketaan opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvona. Mukana arvosanassa ovat kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät  kurssit, eikä niitä voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja.

Opiskelijan opiskelemat koulukohtaiset syventävät kurssit voivat korottaa arvosanaa. Opiskelijalla on oikeus poistaa päättötodistuksestaan koulukohtaisten kurssien arvosanat.

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskeltu kurssimäärä            Sallittu hylättyjen kurssien määrä
1–2 kurssia                                                                         0
3–5 kurssia                                                                         1
6–8 kurssia                                                                         2
9 kurssia tai enemmän                                                    3
Asiasana:
Tagit: