in English
 
 
Toiminnan kehittäminen ja arviointi
Lukion tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoilleen laaja ja monipuolinen yleissivistys sekä yleinen jatko-opintokelpoisuus tiede- ja ammattikorkeakouluihin.
Toiminnan arviointi perustuu laadittuihin opetussuunnitelmiin ja kirjattuihin toimintasuunnitelmiin. Arviointi pyrkii selvittämään, miten asetetut tavoitteet on saavutettu ja löytämään kehittämisen alueita.
Kyselyt, jatkuva havainnointi,  mahdolliset  sisäiset auditoinnit ja itsearviointi toimivat arvioinnin välineinä. Lukio käyttää arvioinnissaan myös valtakunnallisia tilastoja sekä   Turun kaupungin ja lähiseudun sekä muiden normaalikoulujen arviointitietoja.
Asiasana:
Tagit: