in English
 
 
Toimintakulttuuri
Lukio-opintojen aikana opiskelijamme kehittävät oppimaan oppimisen taitojaan ja saavat valmiuksia sekä jatko-opintoja että työelämää varten. Lukiossa nuori oppii ymmärtämään, että tulevaisuus rakentuu omista valinnoista, tavoitteellisesta työskentelystä sekä vastuun kantamisesta itsestä, yhteisistä asioista ja ympäristöstä.  Nuoria kannustetaan oman jakamiseen, yhdessä tekemiseen, kouluyhteisössä tapahtuvaan päätöksentekoon osallistumiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä opiskelijoiden, opetus- ja muun henkilökunnan, opetusharjoittelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppanian kanssa.
Asiasana:
Tagit: