in English
 
 
Itsenäinen opiskelu
Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi opiskelun nopeuttaminen, opintojen päällekkäisyys tai opiskelijan erityinen tilanne. Lupa tietyn opintojakson itsenäiseen suorittamiseen myönnetään vain kerran.

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytysti suoritettu arvosana. Jos opiskelija saa hylätyn arvosanan, hän voi sopia arvostelevan opettajan kanssa täydennettävistä suorituksista, jotka auttavat häntä saamaan hyväksytyn arvosanan itsenäisesti opiskelemastaan kurssista.

Jos opiskelija ei täydennettävienkään suoritusten jälkeen saa hyväksyttyä arvosanaa, hän voi suorittaa kurssin osallistumalla opetukseen. Itsenäinen suoritus jätetään arvosteltavaksi yhdessä opiskelijan kanssa sovittuun päivämäärään mennessä.
Asiasana:
Tagit: