in English
 
 
Lukion järjestyssäännöt

Yleisesti

  • Kohtele muita niin kuin toivot, että sinua kohdellaan.
  • Kunnioita jokaisen ihmisen koskemattomuutta.
  • Arvosta oman kulttuurisi ohella myös muita kulttuureja.
  • Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi.
  • Ketään ei saa syrjiä tai loukata.
 

Työympäristö

Pidä huolta ympäristöstä, jossa työskentelet, syöt, liikut ja oleilet. Huolehdi omalta osaltasi, että koulun tilat pysyvät siisteinä ja viihtyisinä. Siivoa jälkesi ja vie tavarat paikoilleen.
Olet omalta osaltasi vastuussa koulun tilojen ja välineiden kunnosta ja olet velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot. (Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). (30.12.2013/1268)
Tupakointi, huumeiden ja kaikenlaisten päihteiden käyttö koulun alueella, sen läheisyydessä ja kaikilla koulun järjestämillä retkillä on kielletty.
Pyörät, mopot, moottoripyörät, autot jne. - pysäköi vain sallituille paikoille.
 

Opiskelu

Suorita tehtäväsi tunnollisesti, pitäydy sovituissa aikatauluissa ja käyttäydy asiallisesti. Pidä tarvittavat välineet mukanasi.
Huomioi, että olet omalta osaltasi vastuussa hyvästä opiskeluilmapiiristä.
Arvosta omaa ja toisen tekemää työtä.
Anna rakentavaa palautetta.
Tunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti ja ajallaan.
Myöhästynyt opiskelija pääsee oppitunnille opettajan harkinnan mukaan.
Lukiolain 25 §: pykälän mukaan
(Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 26 §:n mukaisesti. Ks. halutessasi pykälät tekstin lopussa)
 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Poissaoloista on tehtävä viikon kuluessa selvitys, esim. lääkärintodistus ja huoltajan selvitys Wilmassa.
Lukio ei anna opiskelijoille  ns. ylimääräistä lomaa. Jos opiskelija on estynyt saapumaan oppitunneille, hän voi perustellusti anoa itselleen itsenäisen suorituksen mahdollisuutta. Itsenäinen suoritus on anottava hyvissä ajoin ennen ko. opintojakson alkua. 
Koeviikkoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on selvittänyt kaikki poissaolonsa.
Koulu edellyttää sähköisiin jaksotodistuksin huoltajien kuittauksen Wilman kautta.

Kaikki lukiota koskevat lait ja asetukset löydät syöttämällä hakukoneeseen lukiolait ja valitsemalla Finlexin sivuston.

Asiasana:
Tagit: