in English
 
 
Plagiointi
Plagioinnin ehkäisemisessä on tärkeää, että aikuinen toimii hyvänä mallina ja opettaa oikeita toimintatapoja nuorille:
  • Opettaja toimii itse esimerkkinä ja ilmoittaa lähteen esimerkiksi käyttäessään toisen henkilön tuottamaa materiaalia.
  • Samalla, kun kurssin alussa sovitaan kurssin tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet, opettaja kertoo opiskelijoille hyvät tiedonhankintatavat ja lainauksen esittämistavat.
  • Opiskelijoille on oltava selvää, mitä plagiointi on ja että se on kiellettyä ja rangaistava teko.
  • Opettaja kertoo plagioinnin seuraamukset opiskelijoille ja menettelyohjeet plagiointiepäilytilanteissa ja tilanteissa, joissa plagiointia voidaan todistaa tapahtuneen.

Mitä plagiointi tarkoittaa?

Plagiointi tarkoittaa vilppiä kirjoitelmien, esseiden, tutkielmien ym. kirjallisten töiden laadinnassa, tietojen luvatonta lainaamista, puutteellista viittaamista toisen tekstiin ja toisen
henkilön laatiman tekstin esittämistä omissa nimissä. Se on jonkun toisen kirjoittaman tekstin, lauseiden, kappaleiden tai koko työn kirjallista varastamista, jopa toisen henkilön ajatusten ja ideoiden esittämistä ilman asianmukaisia lähdetietoja. Tässä yhteydessä vilpillisenä menettelynä voidaan pitää myös toisen henkilön tekemän tai yhteistyönä toteutetun työn esittämistä henkilön omana. Myös lainattujen taulukoiden, diagrammien, kuvien ja kaunokirjallisuuskatkelmien lähde on ilmoitettava.

Menettelytavat plagiointitapauksissa

Jos opettaja katsoo, että rike on vähäinen ja että opiskelija on tehnyt sen ymmärtämättömyyttään, niin opettaja käy ohjaavan keskustelun opiskelijan kanssa ja opiskelija tekee kyseisen työn uudelleen. Opettaja kertoo ryhmäohjaajalle tapahtuneesta ja käyneensä ohjauskeskustelun.
Jos opettaja opiskelijaa kuultuaan katsoo, että plagiointi on ilmeinen:
  1. kerta: Opettaja hylkää opiskelijan ko. suorituksen. Opettaja informoi ryhmänohjaajaa tapahtuneesta. RO kirjauttaa tiedon hallinto-ohjelmaan. RO informoi myös huoltajia tapahtuneesta.
  2.  kerta, plagiointi on ilmeinen: Rehtori opiskelijaa kuultuaan antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.     RO keskustelee asiasta huoltajien kanssa. Rehtori kirjaa tiedon kirjallisesta varoituksesta hallinto-ohjelmaan. RO kirjaa käymänsä keskustelut huoltajien kanssa.
  3. kerta, plagiointi on ilmeinen: Mikäli oppilas jää lukioaikanaan kolmannen kerran kiinni plagioinnista, rehtorin harkintavaltaan jää opiskelijaa kuultuaan koulusta määräajaksi erottamisen prosessiin ryhtyminen.
Asiasana:
Tagit: