in English
 
 
Yhteistyö kotien kanssa

Tärkeä kodin ja koulun välinen linkki on ryhmänohjaaja, joka pitää säännöllisesti yhteyttä ryhmänsä huoltajiin. Lukiossa käytetään Wilmaa koulun tapahtumista tiedottamiseen, huoltajien kanssa viestintään, poissaolojen kirjaamiseen, jaksotodistusten välittämiseen huoltajille sekä ajan varaamiseen kuraattorille, psykologille tai terveydenhoitajalle.  Koulun tapahtumista tiedotetaan myös koulun kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, sähköisessä opinto-oppaassa sekä huoltajien iltojen yhteydessä.

Asiasana:
Tagit: