in English
 
 
Opiskeluympäristöt ja -menetelmät
Opiskeluympäristö laajenee luokkahuoneen ja oppilaitoksen ulkopuolelle. Teemme yhteistyötä yliopiston ainelaitosten ja muiden oppilaitosten, kulttuuri-, liikunta- ja ympäristötoimijoiden, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen kanssa. Kansainvälinen ja monikulttuurinen yhteistyö rikastuttavat opiskelijan arkea.

Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan työskentelytaitojaan, löytämään omia vahvuuksiaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.  Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luonnollisena osana opiskelua, ohjausta ja oppimisen arviointia.

Lukio-opiskelun alussa varmistetaan opiskelussa tarvittava digiosaaminen, ja osaamista kehitetään läpi lukion. Opetuksessa, opiskelussa, ohjauksessa ja arvioinnissa käytetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisia, kuhunkin tilanteeseen sopivia välineitä. Opiskelijat totutetaan vuorovaikutuksellisiin ja yhteisöllisiin työtapoihin ja jakamisen kulttuuriin.

Asiasana:
Tagit: