in English
 
 
Aineenopettajaharjoittelu

Tervetuloa harjoitteluun!

AION1014 Ohjattu harjoittelu I: Orientoituminen opettajan ammattiin (5 op) 19.9.–12.10.2018

AION1015 Ohjattu harjoittelu II: Opiskelun ja kasvun ohjaaminen (5 op) 25.10.–23.11. ja 7.12.–14.12.2018

AION1016 Ohjattu harjoittelu III: Opettajana kouluyhteisössä, 6 op 21.1.–13.2. ja 25.2.–26.3.2019

AION1017 Ohjattu harjoittelu IV: Opettaja tulevaisuuden tekijänä, 4 op 10.4.–10.5.2019


                                 

Aineopettajaharjoittelussa käytämme Moodlea, AO-harjoittelu 2018-2019-kurssialustalla on täsmällistä tietoa harjoittelun kulusta ja sisällöistä.

Asiasana: opettajankoulutus;
Tagit:
Ajankohtaista