in English
 
 
Oppilashuolto ja opiskelun tuki

Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden turvaamiseen.

Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto edellyttää kiinteätä yhteistyötä toisaalta luokan- ja aineenopettajien, toisaalta kodin ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltohenkilöstön tehtävänä on estää ennakolta, oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia sekä tarvittaessa etsiä keinoja häiriötilanteen rauhoittamiseksi ja vaikeuksissa olevan oppilaan auttamiseksi.

Turun normaalikoulussa oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat rehtorit, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Turun normaalikoulussa oppilashuoltohenkilöstö pyrkii toimimaan kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
Asiasana:
Tagit: