in English
 
 
Yhtenäinen perusopetus Turun normaalikoulussa

Perusopetus tarkoittaa myös toiminnallisesti yhtenäistä koulua, jolla on yhteinen arvopohja ja toiminta-,  tapahtuma- ja juhlakulttuuri. Perusopetus toteuttaa yhtenäistä opetussuunnitelmaa, joka on tehty luokan- ja aineenopettajien yhteistyönä. Tavoitteena on ollut, että oppilaalle rakentuu ehjä opetuskokonaisuus ja että opettaja on aina tietoinen siitä, mitä opetusta milläkin luokkatasolla annetaan ja millaisia menetelmiä käytetään.

Yhteisten opettajien käyttö on tavallista luokilla 3-9. Luokanopettaja voi toimia aineenopettajana myös luokilla 7-9 ja aineenopettajat opettavat myös luokilla 3-6. Opettajien joustava käyttö tukee opetuksen tavoitteita, yhteisöllisyyttä sekä antaa myös opettajille mahdollisuuden monipuolistaa työtään. Opettajalla tulee olla aina pätevyys opettaa kyseisellä luokkatasolla.

Yhtenäinen perusopetus antaa myös opetusharjoittelijoille tilaisuuden osallistua luokanopettajien ja aineenopettajien väliseen yhteistyöhön. Tavoitteemme on, että tuleva opettaja ymmärtää yhtenäisen perusopetuksen mahdollisuudet ja haasteet.​​​​


Asiasana:
Tagit: