in English
 
 
Opetussuunnitelmat

Peruskoulun opetussuunnitelman yleiset ja ainekohtaiset osiot on tehty luokan- ja aineenopettajien yhteistyönä. Tavoite on, että oppilaalle rakentuu ehjä opetuskokonaisuus ja että opettajat ovat tietoisia siitä, mitä opetusta milläkin luokkatasolla annetaan ja millaisia opetusmenetelmiä käytetään.

Opetussuunnitelma korostaa oppilaskeskeisyyttä ja eheyttämisen periaatetta. Nämä periaatteet näkyvät monimuotoisesti käytännön työskentelyssä mm. projekteissa, teemaviikoissa ja erilaisissa opetuskokeiluissa.

Asiasana:
Tagit: