in English
 
 
Turun normaalikoulun oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

​Peruskoulussa oppilaskunnan hallitukseen valitaan kaksi edustajaa jokaiselta luokalta. Oppilaskunnan hallitus toimii koulussamme myös Vihreä lippu -ympäristöraatina. Ohjaavat opettajat tukevat hallituksen toimintaa. Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria

Asiasana:
Tagit: