in English
 
 
Turun normaalikoulu
Tervetuloa Norssiin!
Laaja-alainen yleissivistys; ne tiedot, taidot ja valmiudet, jotka tukevat lasten ja nuorten  oppimista ja myönteistä itsetunnon kehitystä vastuulliseen aikuisuuteen ovat koulun vision mukaan työyhteisön keskeiset arvot.
 
Normaalikoulu osallistuu  valtakunnallisiin ja paikallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhdessä yliopiston eri ainelaitosten kanssa. Olemme osa valtakunnallista opettajankoulutuksen ja opetusharjoittelun eNorssi​-verkostoa. Normaalikoulu on aktiivisesti mukana Varissuon alueen kehittämisessä.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: