in English
 
 
Hakeminen perusopetuksen 7. luokalle

Turun normaalikoulun esittelyilta on maanantaina 14.1.2019 klo 18.30 Turun normaalikoulun auditoriossa (Annikanpolku 9, käynti F-ovesta, 2. krs).

Infotilaisuuden jälkeen on mahdollisuus saada lisäinformaatiota painotteisista luokista.

Painotteisia luokkia on kaksi: 

Kaksikielisen opetuksen luokka luokka, missä opetuskielet ovat suomi ja englanti. Katso vieraskielinen, englantipainotteinen, opetus. Tälle luokalle järjestetään pääsykoe torstaina 7.2.2019 klo 12.15 alkaen. Pääsykoe sisältää englannin kielen kirjallisen ja suullisen osion sekä haastattelun. Pääsykokeeseen ei tarvitse valmistautua ja siihen kutsutaan hakemuksen perusteella. 

Science-luokka on luonnontiedepainotteinen luokka, jossa opiskellaan yhteensä kolme kurssia enemmän science-aineita. Näitä ovat biologia, fysiikka, kemia ja matematiikka. Lisäkursseilla painotetaan kokeellisia työtapoja ja luonnontieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. Työskentelemme usein parin kanssa tai ryhmässä, jolloin sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot kehittyvät. Katso science-luokan painotukset. Valittaessa oppilaita science-luokalle painotetaan biologian, fysiikka/kemian ja matematiikan viimeistä todistusnumeroa sekä halua osallistua kokeelliseen ja ryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn. 

Muilla luokilla opiskellaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Seitsemännellä luokalla opiskellaan A1-kielenä englantia ja A2-kielenä voi opiskella ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää (ryhmät vaihtelevat vuosittain riippuen oppilaiden valinnoista).

Hakulomake

Täytä hakulomake ja lähetä sähköisesti viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Oppilasvalintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 6.3.2019.

Asiasana:
Tagit: