in English
 
 
Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta

​​Turun normaalikoulun opettajat ovat opetusharjoittelun ohjaajina tutkivia, kokeilevia ja kehittäviä opettajia, jotka antavat täydennyskoulutusta sekä alueellisesti että kansallisesti.

Turun normaalikoulun erityisiä vahvuusalueita tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyössä ovat monikulttuurisuus ja interkulttuurinen pedagogiikka, vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen (CLIL), yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen oppiminen sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden ja muiden tiedekuntien laitokset sekä Opetushallitus ja Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Turun normaalikoulu kuuluu yliopistojen harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyön verkostoon.

Asiasana: tutkimus;kokeilut;kehittäminen;
Tagit: