in English
 
 
Turun normaalikouluun liittyviä julkaisuja

 Väitöskirjoja

 • Anu Isotalo: Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset (What Are Good Girls Made of? Somali Girls and Meanings of Reputation) (2015) https://www.doria.fi/handle/10024/113010

 • Mirjam Virtanen: Opettajan emotionaalinen kompetenssi. Tutkimus luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä (2013) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9108-5

 • Anne Tiikkala: Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä (2013) https://www.doria.fi/handle/10024/92372

 • Taina Wewer: Assessment of Young Learners' English Proficiency in Bilingual Content Instruction CLIL (2014)
   https://www.doria.fi/xmlui/handle

 • Helinä Rahman: Finnish Pupils´ Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1–6 (2013)
  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37429/rahman_dissertation.pdf?sequence=1

 • Marju Markkanen:  ”Hei, mä opin tän asian enkuks!” Toimintatutkimus ympäristötiedon ainesisältöjen ja vieraan kielen oppimisesta sekä opettamisesta englanninkielissä oppituokioissa (2013)
  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5154-3

 • Pirkko Tiuraniemi: Hyvää yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän virtuaalisen kirjallisuuskeskustelun sisällönanalyysi

 • Katrina Vartiainen: Saksan opiskelijasta saksan opettajaksi. Aineenopettajaopiskelijan ammatillinen kasvu ohjatussa harjoitttelussa

 • Juha Vänttinen: Saako historiasta selvää? Monikulttuuriset yläkoululaiset historian lähteillä historian taidot motiivien, seurauksien, historian tulkintojen ja lähteiden luotettavuuden arvioinneissa (2009)

 • Petri Vuorinen: Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students (2009)  

 • Annele Laaksonen: Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa (2008)

 • Jaana Seikkula-Leino: Miten oppilaat oppivat vieraskielisessä opetuksessa? Oppilaiden suoriutumistasot, itsetunto ja motivaatio vieraskielisessä opetuksessa (2002)  

 • Tuija Lehtinen: OPPIA KIELI KAIKKI - Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla (2002)​

 

​Muita julkaisuja

 • Klikkaako CLIL? Katsaus vieraskieliseen opetukseen ja vinkkejä sen käytännön toteutukseen. Toim. Jaana Seikkula-Leino. 2002.
 • Sukella sanaan. Uusia näkökulmia 2000-luvun vaihteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen Turun normaalikoulussa. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun normaalikoulun julkaisuja 2/2001.

 • Kulttuurit kohtaavat. Monikulttuurisuus Turun normaalikoulussa. Toim. Annele Laaksonen. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2001.

 • Elämän hallintaa koulun arjesta ja juhlasta. Vinkkejä kotitalousopetukseen. Toim. Marita Hirvonen. Turun normaalikoulun julaisuja 1/2000

 • Kysyt aina itseltäsi. Norssi-Finlandia-antologia. Toim. Pirkko Tiuraniemi. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/1999.

 • Normaaliopettaja. Opiskelukäytäntöjä Turun normaalikoulusta. Toim. Eero Valde. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/1998​


Julkaisuja voi tilata Turun normaalikoulun kansliasta.

Asiasana:
Tagit: