in English
 
 
”On hyvä olla parempi versio itsestä kuin tyytyä keskimääräiseen” - Jay Barney Yrittäjyyden yksikön vieraana
​Professori Jay Barney (University of Utah, USA)
​Strategisen johtamisen ja erityisesti yritysten kilpailukyvyn asiantuntija professori Jay Barney (University of Utah, USA) esiintyi Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikön ReInRe-tutkimushankkeen seminaarissa. Esityksessään Barney kävi läpi 10 totuutta yrityksen kilpailukyvystä.

- Yrityksen menestyminen on jokaisen työntekijän vastuulla, ei vain johtajien, Barney julisti ja jatkoi esimerkillä Nissanin tehtailla kohtaamistaan yksityiskohdista, joista ilmeni, miten syvälle yrityksen menestyksen ja kilpailukyvyn lähteet ulottuvat. Lisäksi jos tyytyy olemaan keskimääräinen, ei koskaan tule paremmaksi yritykseksi, Barney jatkoi.

Seminaarissa kuultiin myös kansainvälisen liiketoiminnan tutkijan Peter Zettinigin esitys organisaatioiden keinoista selviytyä keskellä jatkuvaa muutosta ja epävarmuutta. Zettinig painotti yritysten innovaatiopotentiaalin jalostamista jopa niin, että yrityksen hierarkiat rikotaan, yrityksen rajat hämärtyvät ja mahdolliset uudistumista haittaavat esteet murskataan.
 
Lisäksi erikoistutkija Pekka Stenholm yrittäjyyden yksiköstä tiivisti Tekes-osarahoitteisen ReInRe-tutkimushankkeen tuoreita tuloksia. Hän painotti
menestyvien yritysten poikkeavan strategisilta ominaisuuksiltaan heikommin menestyneistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten käsityksiä strategioistaan ja menestymisestään. Menestyvät yritykset korostava periksi antamattomuutta ja epävarmuuden sietämistä useammin kuin vähemmän menestyneet yritykset. Lisäksi menestyvien yritysten puheissa korostuu onnistumisia kannustava yrittäjämäinen kulttuuri ja asenne sekä päätöksenteon joustavuus.

- Molemmat yritysryhmät korostavat asiakkaan kuuntelun tärkeyttä, mutta menestyvät yritykset ovat menneet hyvin lähelle asiakasta ja pyrkivät kuuntelun sijaan ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia joskus jopa ennen kuin asiakkaat havaitsevat niitä, Stenholm painotti.

Seminaarin päätti Accenture Oy:n strategiajohtaja Olli-Pekka Lumijärvi terävöittämällä suomalaisten yritysten tuotelähtöisyyden haasteita vallitsevassa toimialojen muutoksessa.
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 4.5.2017 14:20 ,  Päivitetty 4.5.2017 16:04