in English
 
 
Vesa Partanen on kauppakorkeakoulun vuoden opettaja
Vuoden opettaja Vesa Partanen kertoo kysyneensä vuoden opettajaksi valinnan jälkeen yläkouluikäiseltä lapseltaan aamupalapöydässä, millainen on hyvä opettaja.
‒ Vastaus oli mielenkiintoinen: hyvä opettaja laittaa tekemään asioita ja saa pohtimaan asiaa itse. Hyviä opettajia on todella monenlaisia, mutta ehkä tämä lausuma kuvaa omaa opettajuuttani parhaiten.

​Turun KY on valinnut laskentatoimen ja rahoituksen yliopistonlehtori Vesa Partasen vuoden opettajaksi. Valinta perustuu äänestykseen, jossa äänensä pääsevät antamaan kaikki Turun KY:n jäsenet.

Opiskelijoiden perusteluissa kiitellään Partasen positiivisuutta ja sympaattisuutta sekä asiantuntemusta ja kiinnostusta omaa alaa kohtaan. Erityistä kiitosta Partanen saa siitä, että hän on käyttänyt opiskelijoiden antamaa kurssipalautetta kehittääkseen opetustaan ja opetusmenetelmiään. Lisäksi opiskelijat arvostavat Partasen tapaa ohjata opinnäytetyöskentelyä: hän on tavoitettavissa ja valmis auttamaan.

Opiskelijoiden mukaan Partasen opetus on vuorovaikutteista ja rima tarpeeksi korkealla.

‒ Sopivan haastavien tavoitteiden asettaminen aktivoi, ja niiden saavuttaminen palkitsee. Työelämä on monessa suhteessa vaativaa ja edellyttää venymiskykyä. Siksi myös opintojen aikana on hyvä olla tilaisuuksia aidosti haastaa itsensä. Itsekin muistan omista opiskeluajoistani parhaiten opintojaksot, jotka edellyttivät minulta suurempaa panostamista.

Opettajan tehtävää korkeakoulussa vuoden opettaja vertaa rakennustelineeseen: opettaja on oppimisen tukena, jotta oppijan oma ajattelu kehittyy. Oppimistulos on rakennus, joka koostuu ammatillisesta osaamisesta ja yleissivistyksestä.

‒ Yleisopinnoissa opettajan panos on selvästi suurempaa oppimissisältöjen tuottamisessa, mutta opintojen edetessä opiskelijan oma vastuu kasvaa ja itsenäisempi asioiden opiskelu on selvästi laajempaa kuin opintojen alussa.

Hyvä opiskeluilmapiiri on oppimisen peruspilari

Partanen kertoo pyrkivänsä jatkuvasti kehittämään kurssejaan. Hän hyödyntää aktiivisesti opintojaksoista saamaansa palautetta.

‒ Aiemmin kiinnitin huomiota erityisesti siihen, millaisia arvioita opettajan asiantuntemuksesta annettiin, mutta nykyään minua kiinnostaa erityisesti se, miten opiskelijat kokevat oppineensa kurssin keskeiset sisällöt. Opintosisältöjen ajantasaisuus syntyy tutkimuksen ja yritysten tilanteiden aktiivisesta seuraamisesta, mutta se ei kuitenkaan saa ohittaa tiedon merkityksellisyyden ja syvyyden vaatimusta.

Mikä vuoden opettajan mielestä opettamisessa on palkitsevaa?

‒ Opinnäytteiden ohjaamisessa oppii myös itse. Joskus oikeassa tilanteessa annettu neuvo, kannustus tai ohje johtaa opiskelijan tekemään tutkimuksellisesti arvokkaan ratkaisun. Erityinen kokemus on myös se, kun opiskelija vastaa tenttikysymykseen paremmin kuin siihen itse vastaisin. Yleisesti palkitsevaa on huomata, kun opiskelijoiden kiinnostus käsiteltävään teemaan kasvaa.

Partanen korostaa hyvän opiskeluilmapiirin merkitystä. Hän toivoo, että jokainen yhteisön jäsen kysyisi itseltään, luoko ilmapiiriä uuden etsimiselle, luovuudelle ja mahdollisuuksiin tarttumiselle.

‒ Esimerkiksi tiimeissä tehtävät opintosuoritukset ja täällä olevan porukan tuki toisilleen sekä keskinäinen luottamus vähentävät stressiä, parantavat tavoitteiden saavuttamista ja antavat eväitä tulevaisuuteen. Toivon, että opiskelujen aikana syntyy arvokkaita ihmissuhteita ja kestävää ystävyyttä, joka on paljon enemmän kuin vain välineellistä tarvetta verkostoitua.

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Antti Tarponen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.10.2017 9:20 ,  Päivitetty 30.10.2017 10:29