in English
 
 
Business Innovation Camp yhdistää opiskelijat ja yritykset
​Turun kauppakorkeakoulussa 15.2 järjestetty energiapäivä toi yhteen Helenin edustajia, opiskelijoita ja kauppakorkeakoulun henkilökuntaa keskustelemaan energia-alan tulevaisuudesta. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä TuKYn kanssa.

Helmikuussa 2018 järjestettiin Business Innovation Camp Helenin (entinen Helsingin Energia) kanssa, missä joukko Turun yliopiston opiskelijoita pääsi ideoimaan uusia palveluita yhteistyössä Helenin työtekijöiden kanssa. Ideoita työstettiin intensiivisesti kahden päivän ajan Electrocityssä järjestetyllä innovaatioleirillä, missä lukuisia ideoita yhteiskehitettiin ja testattiin lean startup -menetelmiä hyödyntäen.

Mukana oli 10 opiskelijaa neljästä eri tiedekunnasta, ja seitsemästä eri maasta. Monitieteisyys ja monikulttuurisuus tuottivat hyvin erityyppisiä lähestymistapoja perinteisen energiabisneksen uudistamiseksi. Sekä opiskelijat että yrityksen edustajat yhteisesti oppivat, että moni idea pitää kyllä sisällään keksijänsä mielestä uudenlaisen ratkaisun, mutta selvästi harvempi idea onnistuu tarttumaan aitoon asiakkaan ongelmaan.

Campin tulokset pitchattiin avoimesti yleisölle kauppakorkeakoulun Mercatorilla 15.2. järjestetyssä Energiapäivässä. Energiapäivän tarkoituksena oli paitsi avata campin tuloksia yleisölle, myös esitellä energia-alaa kauppakorkeakoulun opiskelijoille potentiaalisena työnantajana. Perinteiset energiayhtiöt tarvitsevat uudistuakseen osaamista myös energia-alan ulkopuolelta, missä eri alojen opiskelijoilla on paljon tarjottavaa etenkin palvelubisneksen kehittämiseen.

Helenin innovaattori Minna Näsman, itse taustaltaan teologi, esitteli Helenin toimintaa ja työnantajakuvaa opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuvalle yleisölle, minkä jälkeen kuultiin opiskelijoiden esitykset campin tuloksista. Tämän jälkeen arviointipaneeli kommentoi ideoita terävillä huomioilla. Paneelissa mukana oli Helenin Minna Näsmanin ja Jussi Kukkosen lisäksi kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund, kehitys- ja sijoitusyhtiö Monttu Ventures Oyn toimitusjohtaja Mikko Pohjola sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Ville Lauttamäki. Paneelin kommentit tekivät tilaisuudesta mielenkiintoisen ja haastoivat positiivisessa hengessä tiimien lopputuotoksia!
Paneeli arvioi opiskelijoiden esitykset campin tuloksista.


Campin tulokset pitchattiin avoimesti yleisölle kauppakorkeakoulun Mercatorilla 15.2. järjestetyssä Energiapäivässä.

Mikä Business Innovation Camp?

Business Innovation Camp on kauppakorkeakoulussa kehitetty konsepti, jossa loppuvaiheen opiskelijat ja kohdeyritys työskentelevät yhdessä kauppakorkeakoulun henkilökunnan fasilitoimana ja innovoivat ratkaisuja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kullekin Campille valitaan kauppakorkeakoulun eri oppiaineista ja yliopiston muista tiedekunnista yhteensä noin 6-12 opiskelijaa hakemuksesta.

Kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research (CCR) -yksikkö järjestää vuosittain 3-6 Business Innovation Campia yritysten tarpeiden mukaan. Campien avulla edistetään paitsi uusien ideoiden syntymistä myös työnantajien ja -tekijöiden kohtaamista. Campien tuloksena opiskelijat ovatkin linkittyneet yhteistyöyrityksiin usein eri tavoin, kuten gradutoimeksiantojen, jatkoprojektien tai työllistymisen kautta.

Yritykset ovat puolestaan saaneet uusia ideoita ja ulkopuolista näkökulmaa liiketoimintansa kehittämiseen. Helenin tapauksessa Business Innovation Camp -prosessi johti tavoiteltuun lopputulokseen, eli yrityksen ulkopuolelta tulevia ideoita käytettiin syötteenä organisaation ideointiprosessien jalostamiseen.

Business Innovation Camp on laajentunut vuonna 2018 myös kansainväliseksi innovaatiokonseptiksi. Alkuvuodesta järjestettiin kauppakorkeakoulun luoman konseptin pohjalta ensimmäinen Camp Ruotsissa. Syyskuussa Camp toteutetaan viikon mittaisena Singaporessa. Kauppakorkeakoulun opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan ja innovaatiotaitojaan yhdessä National University of Singaporen (NUS) opiskelijoiden kahdelle yritykselle, suomalaiselle Cargotec-konserniin kuuluvalle MacGregorille ja maailman suurimmalle satamaoperaattorille, singaporelaiselle PSA konsernille.

Tutustu konseptiin ja ota yhteyttä!

>> Business Innovation Camp

Helka Kalliomäki, Jouni Saarni ja Antti Saurama

Kirjoittajat työskentelevät kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research (CCR) -yksikössä, joka järjestää Business Innovation Campit.

Kuvat: Aliisa Mäkinen/TuKY ry

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.4.2018 9:40 ,  Päivitetty 16.4.2018 10:20