in English
 
 
Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuu mediateksteissä (Väitös: KTM Jatta Jännäri, 8.6.2018, yrittäjyys)

​Jatta Jännäri analysoi väitöstutkimuksessaan, kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja kuvissa. Tutkimus tarjoaa kulttuurisia uudelleenlukuja sukupuolesta, ja osoittaa metodologisesti uusia tapoja tutkia sukupuolen rakentumista taloudessa.

Tutkimuksen mukaan johtajan ja asiantuntijan ideaali on yhä sukupuolittunut, ja sukupuolittumisen prosessi on kompleksinen ja monitahoinen ja riippuvainen ympäröivästä kulttuurisesta kontekstista ja sosiaalisista tilanteista. Sukupuoli on läsnä kaikkialla olematta kuitenkaan.

‒ Kiinnostavaa on, että sukupuolittuminen näyttäisi tapahtuvan työelämän eri tasoilla. Tämä kävi ilmi, kun tutkin sekä johtajia että asiantuntijoita globaalilla ja paikallisella tasolla, Jännäri toteaa.

Jännärin monitieteisessä tutkimuksessa työn teoreettinen viitekehys kietoutuu sukupuolen tuottamisen teorian (doing gender) ympärille, jossa sukupuoli ymmärretään dynaamisena ja sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneena.

‒ Näin ollen tutkimuksen mielenkiinto ei kohdistu yksittäisiin naisiin tai miehiin, vaan työn näkökulma laajenee yksilöistä konteksteihin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin ja puitteisiin, joissa sukupuolta ja tietynlaista ideaalia tuotetaan ja jossa mediarepresentaatioita esitetään, tutkija kertoo.

Ideaalit ovat yksilölle joko samaistuttavia tai tavoittamattomia

Jännäri tarkasteli väitöskirjan osatutkimuksessa muun muassa sitä, kuinka feminiinisyyttä ja sukupuolittunutta valtaa käsitellään globaalissa ja vaikutusvaltaisessa The Economist -lehdessä julkaistuissa naisjohtajien henkilökuva-artikkeleissa.

‒ Naisten, joista lehden henkilökuva-artikkeleissa kirjoitetaan, tulee olla tunnustettuja johtajina. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että näiden kansainvälisten huippunaisjohtajien representaatiot ovat edelleen melko perinteisiä viitaten esimerkiksi heidän perhesuhteisiinsa ja feminiinisiin ominaisuuksiinsa. Naisjohtajien representaatiot on esitetty lehdessä siten, etteivät ne häiritse johtamisen maskuliinista diskurssia.

Jännäri tarkasteli tutkimuksessaan myös ideaalin asiantuntijan rakentumista työpaikkailmoituksissa. Tutkimus ilmentää sukupuolen koodaamisen ilmoituksiin vaihtelevan kulttuurisesti esimerkiksi erilaisia kuvia, ilmaisuja ja muita korostuskeinoja käyttämällä.  Tutkimuksen mukaan asiantuntijatyön sukupuolittaminen artikuloidaan työpaikkailmoituksissa hienovaraisesti sallimalla useiden tulkintamahdollisuuksien samanaikainen olemassaolo.

Menetelmällisesti Jännärin väitöskirja argumentoi dokumenttiaineistojen ja luovien analyyttisten menetelmien puolesta.

‒ Laadullisen tutkimuksen kentällä haastatteluilla menetelmänä ja aineiston keruutapana on vahva asema, Jännäri toteaa ja kertoo käyttävänsä työssään ainoastaan dokumenttiaineistoja, jotka ovat olemassa tutkijasta riippumatta.

Yhteiskunnallisesti tutkimus on tärkeä ajankohtaisen aiheensa lisäksi erityisesti siksi, että mediarepresentaatiot ja konstruktiot ideaaleista johtajista ja asiantuntijoista vaikututtavat yksilöiden elämään monella tapaa. 

‒ Henkilö voi joko samaistua näihin tai tuntea niiden olevan itselleen tavoittamattomissa. Media on vahvasti ja kasvavasti läsnä ihmisten arjessa, ja sitä seurataan tarkoin. Merkityksellistä on, kuinka asioita mediassa esitetään.

***
KTM Jatta Jännäri esittää väitöskirjansa Mediated Construction of an ideal gendered manager and employee julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 8.6.2018 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Saara Taalas (Linnæus University, Ruotsi) ja kustoksena dosentti Seppo Poutanen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

KTM Jatta Jännäri on syntynyt vuonna 1977 ja kirjoitti ylioppilaaksi Laurin lukiossa vuonna 1996. Jännäri suoritti korkeakoulututkintonsa (KTM) Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 2005. Väitöksen alana on yrittäjyys. Jännäri työskentelee Turun yliopistossa projektitutkijana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 0505027021, jatta.jannari@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/jannari_jatta.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7287-6

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.6.2018 12:20 ,  Päivitetty 1.6.2018 12:22