in English
 
 
PEI järjestää marraskuussa korkeatasoisen Venäjä-seminaarin 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi

​Turun kauppakorkeakouluun perustettiin vuonna 1987 Itäkaupan tutkimus- ja koulutusyksikkö, jonka tavoitteena oli kouluttaa ihmisiä idänkauppaan ja tehdä tutkimusta aiheesta. Emeritusprofessori Urpo Kivikari johti yksikköä pitkään. Alusta saakka toiminnalla on ollut kaksi vahvaa painopistettä: ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän suhteet Suomeen sekä Itämeren alue.

‒ Kolmekymmentä vuotta sitten Itämeren aluetta ei ollut olemassa taloudellisena, vaan vain maantieteellisenä alueena. Tuolloin kuitenkin oli jo ennustettavissa, että Itämeren alueen maista tulee markkinatalouksia ja niistä muodostuu yhtenäinen taloudellinen alue. Me keskityimme alueeseen jo tuolloin, Kivikari kertoo.
Kivikari kertoo, että idänkauppaan painottunut tutkimus- ja koulutusyksikkö otettiin 1980-luvun lopussa suurella kiinnostuksella vastaan.

‒ Tuohon aikaan Turku oli idänkaupan pääportti Neuvostoliittoon, ja idänkaupan professuurin perustaminen Turun kauppakorkeakouluun sai laajaa kannatusta. Toiminta oli hyvin kansainvälistä, ja sellaista se on ollut koko ajan. Esimerkiksi Venäjän ensimmäinen pääministeri Yegor Gaidar oli meille läheinen yhteistyökumppani.

Itäkaupan tutkimus- ja koulutusyksikkö on 1990-luvun lopusta saakka kulkenut nimellä Pan-Eurooppa Instituutti. Instituutti on keskittynyt erityisesti seuraamaan Itä-Euroopan sosialistimaiden tuloa Euroopan unioniin sekä niiden kehittymistä markkinatalouksina ja demokratioina. Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat olleet PEI:n keskeinen teema.

Venäjä merkittävä tutkimuskohde PEI:ssä

Nykyään Pan-Eurooppa instituutti seuraa taloudellista kehitystä Itämeren talousalueella ja EU:n itäisissä rajanaapureissa, erityisesti Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi PEI järjestää 21.11.2017 kansainvälisen, korkean tason Russian Enigma ‒ Decoding mysteries and turning them into business opportunities -seminaarin.

‒ Venäjä-kysymys on aina ajankohtainen. Nyt ollaan ikään kuin vedenjakajalla sen suhteen, miten suhteet esimerkiksi Venäjän ja EU:n välillä saadaan jälleen paremmaksi. Tähän kysymykseen juhlaseminaarissa muun muassa tartutaan, Kivikari sanoo.

Venäjä on Pan-Eurooppa Instituutin tutkimuksessa merkittävässä roolissa. PEI:n keskeisiä Venäjään liittyviä tutkimusalueita ovat mm. Venäjän alueiden sosioekonominen kehitys, Venäjän rooli Itämeren alueella sekä Venäjän sijoitukset ulkomailla.  PEI antaa myös tutkimusalueisiinsa pohjautuvaa opetusta, jossa Venäjä-osaamisen kehittämisellä on merkittävä osa. PEI julkaisee 4‒5 kertaa vuodessa Baltim Rim Economies -katsauksen Itämeren aluetta koskevista ajankohtaisista asioista.

BRE -julkaisuihin on kirjoittanut jo noin 2000 arvovaltaista asiantuntijaa, joista venäläiskirjoittajien osuus on merkittävä. Lisäksi PEI järjestää erilaisia tapahtumia ja yleisölle avoimia luentoja tasaisin aikavälein.

21.11.2017 järjestetään korkeatasoinen kansainvälinen Russian enigma – Decoding mysteries and turning them into business opportunities -konferenssi Turun yliopiston kauppakorkeakoululla. Tilaisuus on jatkoa PEI:n vuonna 2004, 2006, 2008 ja 2012 järjestämille konferensseille.

Tutustu aiheeseen ja ilmoittaudu seminaariin

>> Russian Enigma ‒ Decoding mysteries and turning them into business opportunities -seminaarin verkkosivut

>> Pan-Eurooppa Instituutin verkkosivut

>> Seuraa Pan-Eurooppa Insituuttia Twitterissä: @PanEuropeanInst

TS

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.5.2017 12:45 ,  Päivitetty 30.5.2017 12:58