in English
 
 
Sukupuolten välisellä moninaisuudella näyttää olevan tärkeä rooli rahoituslaitoksen menestyksessä (Väitös: MSc, MBA Peter Agyemang-Mintah, 2.3.2018, laskentatoimi ja rahoitus)
Peter Agyemang-Mintah tarkastelee Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa hallituksen valvontakomiteoiden ja hallituksen sukupuolijakauman vaikutuksia rahoituslaitosten suoriutumiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rahoituslaitoksilla viitataan esimerkiksi pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, eläkesäätiöihin ja asuntolainayhtiöihin.
 
Väitöskirjan empiiriset tulokset osoittavat, että rahoituslaitosten hallitusten valvontakomiteoiden, eli tilintarkastus-, palkkaus- ja nimitysvaliokunnan, olemassaololla ja niiden edustajien sukupuolten välisellä moninaisuudella oli positiivinen ja tilastollisesti merkittävä vaikutus otokseen valittujen rahoituslaitosten taloudelliseen suoriutumiskykyyn.
 
– Kuitenkin myöhemmät testit, jotka suoritin ennen ja jälkeen vuosien 2007–2008 finanssikriisin, antavat myös eriäviä tuloksia. Finanssikriisiä edeltävän ajanjakson tulokset antavat ymmärtää, että valvontakomiteoiden perustaminen ja niiden sukupuolten välinen monimuotoisuus vaikuttavat myönteisesti ja merkittävästi rahoituslaitoksen arvoon, Agyemang-Mintah sanoo.
 
Kriisin jälkeiset tulokset eivät olleet Agyemang-Mintahin mukaan tilastollisesti merkitseviä, mikä viittasi siihen, että vuosien 2007–2008  rahoituskriisi oli vaikuttanut tarkasteltujen rahoituslaitosten taloudelliseen suorituskykyyn.
 
– Tutkimukseni tarjoaa hyödyllistä tietoa hallituksille, poliittisille päätöksentekijöille ja sääntelyviranomaisille osoittamalla seurantakomiteoiden ja sukupuolten välisen moninaisuuden tärkeyden rahoituslaitosten menestykselle, Agyemang-Mintah sanoo.

Väittelijä tarkasteli rahoituslaitosten tilintarkastus-, palkkaus- ja nimityskomiteoita

Vuosien 2007–2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi ravisteli rahoituslaitoksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sai aikaan hallinnointiuudistuksia rahoituslaitoksissa.
 
– Rahoituskriisi sai komiteoiden jäsenet soveltamaan erityisosaamistaan ja asiantuntemustaan. Hallintokomiteat pystyivät arvioimaan olemassa olevia tietoja ja toteuttamaan korkeinta päätöksentekoa rahoituslaitoksissa. Tämän avulla varmistuttiin siitä, että jokainen päällekkäisyys yrityksen hallinnointipolitiikassa tulee käsitellyksi. Mielenkiintoista on, että tilintarkastus-, palkkaus- ja nimityskomiteaa pidetään erittäin tärkeinä, koska niiden tarkoituksena on parantaa organisaation menestystä, Agyemang-Mintah toteaa.
 
Agyemang-Mintahin mukaan joissakin rahoituslaitoksissa komiteat voivat olla erilaisia ja niiden määrä voi olla enemmän kuin kolme, mutta kuitenkin kaikkien komiteoiden tarkoituksena on päätöksenteko ja ratkaisujen etsiminen organisaation ongelmiin.
 
– Tutkimuksessani keskityin edellä mainittuihin kolmeen komiteaan, sillä niiden perustaminen voi auttaa ratkaisemaan kaikenlaisia ongelmia organisaatioissa. Toistaiseksi ei ole paljoakaan tutkimustietoa rahoituslaitosten hallintokomiteoista ja sukupuolten välisestä monimuotoisuudesta. Tämä tekee tutkimuksestani merkittävän, sillä se antaa uusia näkökulmia hallintokomiteoiden ja sukupuolten välisen moninaisuuden vaikutuksista rahoituslaitosten taloudelliseen suoriutumiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Agyemang-Mintah sanoo.
 
***
 
MSc, MBA Peter Agyemang-Mintah esittää väitöskirjansa Corporate Governance and Firm Financial Performance in UK Financial Institutions julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.3.2018 klo 10 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).
 
Vastaväittäjänä toimii professori Collins G. Ntim (University of Southampton, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Hannu Schadewitz (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.
 
MSc, MBA Peter Agyemang-Mintah on syntynyt vuonna 1979 ja suoritti korkeakoulututkintonsa Skovden yliopistossa Ruotsissa vuonna 2006 (MSc) ja Malardalenin yliopistossa (MBA) Ruotsissa. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus. Agyemang-Mintah työskentelee luennoitsijana Edinburgh Napier Universityssa Iso-Britanniassa.
 
Väittelijän yhteystiedot: p. 0403201863, peagmi@utu.fi
 
 
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7091-9
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 28.2.2018 14:55 ,  Päivitetty 28.2.2018 15:06