in English
 
 
Uniikit etsintäresurssit auttavat yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia (Väitös: KTM Tommi Pukkinen, 4.5.2018, yrittäjyys)

​KTM Tommi Pukkinen tutki väitöskirjassaan yrittäjämäisen orientaation ja dynaamisten kyvykkyyksien roolia yrityksen suorituksessa. Pukkinen tarkasteli tutkimuksessaan erilaisia uudistumisen tapoja ja selvitti erityisesti yrittäjämäisen uudistumisen yhteyttä suoritukseen lähes 500 suomalaisyrityksessä.

Tutkimus korostaa yrityksen resurssien merkitystä menestymisessä. Yrityksellä on käytössään kahdenlaisia resursseja, joista operatiiviset liittyvät nykyiseen toimintaan ja etsintäresurssit uusien mahdollisuuksien muodostamiseen. Yritys tarvitsee arvokkaita ja harvinaisia resursseja, joita kilpailijoiden on vaikea kopioida tai syrjäyttää.

‒ Vakaassa toimintaympäristössä yritys voi etsiä tällaisia ominaisuuksia operatiivisista resursseistaan, mutta nopeasti muuttuvissa oloissa ei riitä, että etsii uudistumisen mahdollisuuksia samalla tavoin kuin muut ja sieltä mistä muutkin. Yritys tarvitsee tällöin uniikkeja etsintäresursseja menestyäkseen, Pukkinen sanoo.

Tutkimuksen perusteella yrittäjämäinen orientaatio ja dynaamiset kyvykkyydet voivat olla tällaisia uniikkeja etsintäresursseja. Yrittäjämäinen orientaatio kuvastaa yrityksen asennetta ja dynaamiset kyvykkyydet yrityksen taitoa tehdä proaktiivisia, rohkeita ja radikaalejakin muutoksia toimintaansa. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen yrittäjämäisen etsintärutiinin, joka voi erottaa yrityksen kilpailijoista ja auttaa sitä uudistumaan menestyksekkäästi.

Uudistuminen on yrityksille mahdollisuus menestymiseen

Tutkimuksen mukaan liiketoiminnan uudistaminen on yrityksille tilaisuus lisätä kasvua ja parantaa kannattavuutta.

‒ Uudistamisen tapoja on monia. Se, mitä yritys hyödyntää tai mikä sopii sille, on sidoksissa yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön, Pukkinen sanoo. 

Pukkinen tunnisti tutkimuksessaan neljä tapaa etsiä uudistumisen mahdollisuuksia: optimointi, asemointi, murros ja kumulointi.

‒ Optimoinnissa yritys muuttaa toiminnan volyymejaan, kun taas asemoinnissa etsitään vajaakäytössä olevia resursseja esimerkiksi henkilöstön hyödyntämättä jääneestä osaamisesta. Murros tarkoittaa sitä, että yritys kehittää uusia, aiemmin testaamattomia tapoja yhdistää resursseja uusiksi ratkaisuiksi, esimerkiksi tuote- tai palveluinnovaatioiksi. Kumulointiin satsaava yritys puolestaan etsii ratkaisuja, jotka ovat toistaiseksi jääneet suurelta osin huomaamatta.

Tulokset auttavat tunnistamaan erilaisia tapoja uudistaa liiketoimintaa

Monet yritykset kokevat äkillisiä tai jatkuvia muutoksia toimintaympäristössään. Uudistumismahdollisuuksien etsiminen saattaa tällöin olla kriittistä yrityksen menestymiselle. Tutkimuksen tulokset ovatkin hyödyllisiä myös yritysten johdolle.

– Yritykset voivat hyödyntää tutkimuksen neljää etsintätapaa analyyttisena työkaluna. Yritysjohto voi tunnistaa, millaisia tapoja heillä on tällä hetkellä käytössään, ja jäsentää mahdollisia ongelmakohtia ja niiden syitä. Yrityksessä voidaan esimerkiksi pohtia suunnittelu- tai kokeilukulttuurin sopivuutta omaan toimintaan, Pukkinen sanoo.

Pukkinen huomauttaa, että menestyksekkään etsinnän edellytyksenä on, että yrityksen etsintärutiinit ovat linjassa ulkoisen ja sisäisen ympäristön kanssa.

‒ Erityisesti uudistumisen halujen ja kykyjen tulee olla tasapainossa. Yrittäjämäinen asenne ilman vastaavaa osaamista ei riitä tehokkaaseen mahdollisuuksien etsimiseen. Yritykselle voi myös olla eduksi, jos sillä on käytössään useita etsintäkeinoja samaan aikaan.

Pukkinen korostaa, että ketterimmät yritykset ymmärtävät, että uudistumisen rutiinitkin kaipaavat uudistamista.

‒ Yritykset tuskin voivat käyttää jatkuvasti yhtä ja samaa tapaa uusien mahdollisuuksien etsimiseen, vaan on tärkeää yhdistellä olemassa olevia tapoja ja kehitellä kokonaan uusia. Tätä varten yritykset tarvitsevat poisoppimisen ja oppimaan oppimisen asennetta ja osaamista, Pukkinen summaa.

***

KTM Tommi Pukkinen esittää väitöskirjansa The role of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities in firm performance julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.5.2018 klo 12.00 (Turun kauppakoreakoulu, Elovensa-sali, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Garry D. Bruton (Texas Christian University, USA) ja kustoksena professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

KTM Tommi Pukkinen on syntynyt vuonna 1972 ja kirjoitti ylioppilaaksi Kempeleen lukiossa vuonna 1991. Pukkinen suoritti korkeakoulututkintonsa (KTM) Turun yliopistossa vuonna 1999. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Väittelijän yhteystiedot: p. 029 450 4041, tommi.pukkinen@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/pukkinen_tommi.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7171-8

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.4.2018 17:30 ,  Päivitetty 25.4.2018 17:11