in English
 
 
Väitöstutkimus tarjoaa kattavan kuvan tietohallintojohtajan roolista ja tehtävistä (Väitös: KTM Päivi Hokkanen, 12.10.2018, tietojärjestelmätiede)

​‒ Tietohallinto on yksi uusimmista toiminnoista organisaatioissa. Se alkoi kehittyä 1950-luvulla vakiintuen vähitellen tukitoiminnoksi kaikilla toimialoilla. Nyt, noin 50 vuotta myöhemmin, tietyillä toimialoilla informaatioteknologiaa (IT) ja liiketoimintaa ei voi enää erottaa toisistaan.  Näillä toimialoilla liiketoimintastrategiasta erillistä IT-strategiaa ei enää tehdä, koska IT on liiketoimintastrategian ytimessä, Hokkanen taustoittaa tutkimustaan. 

Hokkanen jatkaa, että IT-organisaatiot ovat olleet koko olemassaolonsa ajan muutoksessa.

‒ Edelleenkään ei ole yhtä vakiintunutta tapaa saada IT:stä parasta arvontuottoa, vaan IT-organisaatioille on yhä useita erilaisia profiileja. Usein IT-organisaatio nähdään edelleen tukifunktiona, jonka rooli on tuottaa laskentatehoa yritykselle. Toisaalta IT-organisaation voidaan nähdä paitsi luovan tehokkuutta myös lisäävän asiakasarvoa. Tämän lisäksi se voi teknologisten innovaatioiden avulla kasvattaa kassavirtaa ja toteuttaa yrityksen transformaation uuteen liiketoimintaan.

Samoin kuin IT-organisaatiot, myös tietohallintojohtajan rooli on ollut jatkuvassa myllerryksessä. Tästä roolista on tehty lukuisia tutkimuksia useiden vuosikymmenten aikana ja tutkijat ovat yksimielisiä lähinnä siitä, että rooli muuttuu. 

‒ Tutkimukseni valossa näyttää kuitenkin siltä, että yhteistä käsitystä ei ole syntynyt siitä, mikä roolin pitäisi olla.

Hokkasen tutkimus etsii syitä tietohallintojohtajan muuttuvalle roolille ja tarkastelee roolin merkitystä yrityksille. Tutkimus keskittyy tekijöihin, jotka vaikuttavat tähän rooliin. Tutkimus luo kattavan kuvan tietohallintojohtajan roolista ja tehtävistä organisaatiossa.

‒ Informaatioteknologian merkityksen kasvun myötä yritysjohdon on löydettävä uusia tapoja organisoida IT-työtä. Perinteinen tapa eristää IT-työ erilliseen IT-organisaatioon ei välttämättä enää toimi. Vapauttamalla tietohallintojohtaja IT-siilosta mukaan yrityksen strategia- ja johtoryhmätyöhön voidaan mahdollistaa tehokkuuden lisääminen organisaatiossa sekä parantaa teknologisen (r)evoluution johtamista ja tuottamista liiketoiminnassa.

Hokkasen tutkimus osoittaa, että organisaatioissa on erilaisia käsityksiä tietohallintojohtajan työstä ja tehtävistä. Väitöstyössä tarkasteltiin, miten strategiset muutokset, kuten liiketoimintakaupat, vaikuttavat tietohallintojohtajan työhön, ja luotiin graafisen malli havainnollistamaan näiden muutosten vaikutuksia. Mallien avulla kyettiin luomaan yhteinen ymmärrys tekijöistä, jotka vaikuttavat työn koettuun tasapainoon. Työn tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen johtamisessa.

***

KTM Päivi Hokkanen esittää väitöskirjansa Essays on the tasks and the role of chief information officers julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12.10.2018 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Timo Saarinen (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Tomi Dahlberg (Turun yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

KTM Päivi Hokkanen on syntynyt vuonna 1959 ja kirjoitti ylioppilaaksi Alppilan yhteislyseossa Helsingissä vuonna 1978. Hokkanen suoritti korkeakoulututkintonsa (KTM) Jyväskylän yliopistossa vuonna 2005. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede. Hokkanen työskentelee SoteDigi Oy:n kehitysjohtajana.

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 389 0019, paivi.hokkanen@sotedigi.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/hokkanen_paivi.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://www.utupub.fi/handle/10024/145946

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.10.2018 9:00 ,  Päivitetty 11.10.2018 9:00