in English
 
 
Koulutus- ja työelämäpalvelut

TSE exe

Turun kauppakorkeakoulun TSE exe on johdon, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kehittäjä, joka yhdistää toiminnassaan akateemisen tutkimustiedon vahvaan käytännön yrityselämän tuntemukseen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen.

Tarjoamme alumneille mahdollisuuden kehittää johtamisosaamistaan avoimissa ohjelmissamme, kuten Executive MBA Turku -ohjelmassa, sekä yrityskohtaisesti räätälöitävissä kehitysohjelmissa. Lisäksi järjestämme säännöllisesti erilaisia yritysjohdon seminaareja niin TSE exen ohjelmista valmistuneille, kuin laajemmillekin sidosryhmille.

www.utu.fi/exe


Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut

Turun yliopiston työelämäpalvelut tarjoaa kontaktit Turun yliopistossa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Åbo Akademissa opiskeleviin osaajiin ja asiantuntijoihin. Teemme yhteistyötä myös Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Voit hankkia kauttamme arvokasta tutkimustietoa tai järjestää rekrytointitilaisuuden juuri tavoittelemallesi opiskelijaryhmälle.

Tiedotamme opiskelijoille ja vastavalmistuneille avoimista työpaikoista, myös kesä- ja harjoittelupaikoista, autamme rekrytoinneissa, välitämme gradutoimeksiantoja, järjestämme työnantajaesittelyjä kampuksella. Hyödynnä pääsääntöisesti veloituksettomia palvelujamme!

Harjoittelu

Opiskelijan harjoittelujakso yrityksessäsi on erinomainen tilaisuus tutustua alan uusiin taitajiin ja tehdä organisaatiota tunnetuksi mahdollisille työnhakijoille. Harjoittelijasta voi saada myös arvokkaan lisäresurssin kiireisiin ajankohtiin.

Julkaisemme kaikki harjoittelupaikat työpaikkatietokannassamme. Voit jättää harjoittelupaikkailmoituksen tällä lomakkeella.

Gradutoimeksianto

Gradutoimeksiannon yksityiskohdista sovitaan aina tapauskohtaisesti, mutta tavallisesti toimeksianto-osuus kestää noin puoli vuotta. Gradutyönä voidaan tehdä muun muassa materiaalitutkimusta, historiikki tai selvitys ympäristövaikutuksista jne. Hyödynnä Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiön tutkielmarahastoa palkkion maksamisessa!

Julkaisemme toimeksiantoilmoitukset verkkosivuillamme, minkä lisäksi välitämme tiedon myös aiheeseen sopivien oppiaineiden yhdyshenkilöille. Voit jättää gradutoimeksiannon tällä lomakkeella.

Opiskelijaprojekti

Projektit toteutetaan usein osana jotakin kurssia ja niitä ohjaa yliopisto-opettaja. Projektin laajuudesta riippuen se voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönä.

Opiskelijaprojektina voidaan muun muassa tehdä 3D-mallinnus, suunnitella tuotteen lanseeraus tai uudistaa yrityksen visuaalinen ilme. Kestoltaan projekti voi olla mitä tahansa yhdestä päivästä aina puoleen vuoteen tai vuoteen, työnantajan tarpeesta ja sopimuksesta riippuen.

Voit tiedustella opiskelijaprojektin järjestämistä asiakasneuvojaltamme tai suoraan sopivasta oppiaineesta.

Asiasana:
Tagit: