in English
 
 
Valinnan tulokset

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Paikan vastaanotto tulee tehdä 14 päivän kuluessa
hyväksymistiedon julkistamisen jälkeen (1.7.2016 hyväksytyillä viimeistään 15.7.2016 klo 15.00).

Huolehdi, että otat opiskelupaikan vastaan määräaikaan mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.
Opiskelupaikan vastaanottamiseen löydät ohjeet Opintopolku.fi -palvelusta - Näin otat paikan vastaan.

Huomaa, että pelkkä paikan vastaanottaminen ei riitä. Opiskelijaksi hyväksytyn ja paikan vastaan ottaneen tulee ilmoittautua yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Kun otat opiskelupaikan Opintopolussa vastaan, voit siirtyä ilmoittautumaan Oili-ilmoittautumispalvelussa.

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain lakiin perustuvan syyn perusteella: (Yliopistolaki).

Kaikille kokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta kirjeitse. Jos olet Opintopolun mukaan hyväksytty, mutta et ole saanut hyväksymiskirjettä, varmista valintasi asianomaisesta yliopistosta.


Oikaisumenettely

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Turun yliopiston kauppakorkeakoululta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mitä muutosta haetaan ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanille ja toimittaa Turun kauppakorkeakoulun asiakirjapisteeseen 15.7.2016 klo 15.00 mennessä (postiosoite: Turun kauppakorkeakoulu, asiakirjapiste, 20014 Turun yliopisto).

 

 

 

Asiasana:
Tagit: