in English
 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa (ks. www.kauppatieteet.fi) opiskelijoita otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia valintaperusteita.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea kuuteen (6) hakukohteeseen, joka valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi.  Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusrjestykseen.

Hakukohteiden lukumäärää ja järjestystä koskeva ilmoitus on hakijaa sitova.

Turun kauppakorkeakoululla on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa kolme sisäistä hakukohdetta: kauppatieteet Turku, Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelma (kauppatieteellinen ala) ja kauppatieteet Pori

Hakukohteissa kauppatieteet Turku ja kauppatieteet Pori käytetään yhteisvalinnan valintaperusteita. Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelman valinnassa käytetään lisäksi valintaperusteena haastattelua. 
 
HAKUAIKA alkaa 14.3. ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00
 
 
Lisätietoja hakemisesta löytyy Kauppatieteellisen yhteisvalinnan sivulta ja www.opintopolku.fi. Sivustoilla esitellään kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen valintaperusteet (hakuaika, valintakoekirjat, hakuohjeet).
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe
 
Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja kykyä soveltaa sitä sekä antamaan hakijalle kuva tulevasta opiskelualasta. Koe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja materiaaliin. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt saa osallistua valintakokeeseen.
 
Valintakoe pidetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 12.00 - 15.00. Kokeen pituus on nel tuntia ja koe suoritetaan yhjaksoisesti.
 
Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu ei vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 10 koepistettä.
 
Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lisätietoa erityisjärjestelyiden hakemisesta löydät  täältä.
 
Katso ohjeita valintakokeeseen osallistuville täältä.

 

Valintakoepaikat

 
Mikäli hakija pyrkii kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle (prioriteetiltaan ylimmäksi) asettamansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohdeyliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa.

 
Turun valintakoesalit näet täältä.
 
Asiasana:
Tagit: