in English
 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa (ks. www.kauppatieteet.fi) opiskelijoita otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää kauppatieteellistä korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden kandidaatti / kauppatieteiden maisteri) seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Hanken ja Åbo Akademi. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita sekä yliopistokohtaisia valintaperusteita.

Hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on mahdollista hakea kuuteen (6) hakukohteeseen, joka valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi.  Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusrjestykseen.

Hakukohteiden lukumäärää ja järjestystä koskeva ilmoitus on hakijaa sitova.

Turun kauppakorkeakoululla on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa kolme sisäistä hakukohdetta: kauppatieteet Turku, Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelma (kauppatieteellinen ala) ja kauppatieteet Pori

Hakukohteissa Kauppatieteet, Turku ja Kauppatieteet, Pori käytetään yhteisvalinnan valintaperusteita. Kansainvälisen johtamisen ja organisoinnin tutkinto-ohjelman valinnassa käytetään lisäksi valintaperusteena haastattelua. 
 
HAKUAIKA alkaa 14.3. ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00
 
 
Lisätietoja hakemisesta löytyy Kauppatieteellisen yhteisvalinnan sivulta ja www.opintopolku.fi. Sivustoilla esitellään kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen valintaperusteet (mm. hakuaika, valintamenettely - todistusvalinta ja valintakoe, hakuohjeet).
 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä.
 
Hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa ylempään haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.
 
Valintakoe järjestetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 12.00 - 15.00. Kokeen pituus on kolme tuntia ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
 
Lisätietoa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeesta on saatavilla kauppatieteet.fi -sivustolla.
 
Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lisätietoa erityisjärjestelyiden hakemisesta.
 

Katso ohjeita valintakokeeseen osallistuville täältä.

Valintakoepaikat
 
Mikäli hakija pyrkii kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle (prioriteetiltaan ylimmäksi) asettamansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohdeyliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Mikäli olet siis asettanut ensimmäiselle sijalle hakukohteeksi Turun kauppakorkeakouluun hakukohteen Kauppatieteet, Turku, teet kokeen Turussa. Jos taas haet ensisijaisesti TuKKK:n Porin yksikköön ja olet asettanut ensisijaiseksi hakukohteen Kauppatieteet, Pori, teet kokeen TuKKK:n Porin yksikössä.
 

Turun valintakoesalit näet täältä.

 
Asiasana:
Tagit: