in English
 
 
Ainevalikoima
Turun kauppakorkeakoululla on kansainvälisestikin ajatellen laaja koulutustarjonta. Pää- ja sivuaineina opiskellaan liiketaloustieteellisiä ja muita kauppatieteellisiä aineita. 

Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopintojen keskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kielten ja liikeviestinnän opiskeluun Turun kauppakorkeakoulussa. Tutkintoon sisällytettäviä kieliaineita ovat:

Opintoihin Turun kauppakorkeakoulussa sisältyvät aina laajat kieli- ja viestintäopinnot.  Kieli voi olla myös sivuaineena tutkinnossa.

Espanjan, italian, kiinan, ranskan, saksan, venäjän sekä japanin kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista. Englannin ja ruotsin kielten opinnoissa edellytetään lähtötasona hyviä perustietoja. Ranskan ja saksan kielissä on kolme eri lähtötasoa riippuen aiemmista opinnoista. 

Opintokokonaisuudet

Turun kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat yhden tai useamman aineen tai tieteenalan järjestämistä opintojaksoista. Opintokokonaisuudet keskittyvät jonkin tietyn aihepiirin ympärille.

Lisätietoja opintokokonaisuuksista opinto-oppaassa​

Muuta tarjontaa

Turun kauppakorkeakoulun oman kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää Turun yliopiston muiden tiedekuntien laajaa opetustarjontaa sekä suorittaa opintoja verkostoyliopistoissa. Porin yksikkö toimii Porin yliopistokeskuksessa läheisessä yhteistyössä neljän muun yliopiston yksikön kanssa.

Koulutustarjontaa täydentävät erittäin hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun sekä tiiviit yhteydet yrityselämään.

Asiasana:
Tagit: