in English
 
 
Opiskeluoikeus ja lisäaika

Ohjeet opintoajan rajauksesta TuKKK:n opiskelijoille (2005 tai myöhemmin opinto-oikeutensa saaneet)

1.8.2005 ja tämän jälkeen opinto-oikeutensa saaneita opiskelijoita koskee opintoaikojen rajaus.  Lisätietoja opintoajan rajauksesta täällä. Lisäaikaa haetaan erillisellä lomakkeella.
 
Jos opiskelija on oikeutettu opintoajan pidennykseen (lakisääteinen syy kuten vanhempainvapaa tai varusmiespalvelus), pidennystä haetaan suoraan opiskelija- ja hakijapalveluista. Tarkempia tietoja täällä.
 

Ennen lisäajan hakemista huomioi seuraavat:

 • Jos opiskelijan opintoaika on päättymässä 31.7., tulee hänen hakea lisäaikaa 31.3. mennessä.
 • Jos opintoaika on päättymässä 31.12., lisäaikaa on haettava 31.10. mennessä.
 • Lisäaikaa tulee hakea vain siinä tapauksessa, että todella aikoo suorittaa opintoja tai valmistua seuraavalla kevät- tai syyslukukaudella. 
 • Opintojen edistymistä myönnetyllä lisäajalla seurataan ja mikäli opinnot eivät ole edenneet edellisellä lisäajalla, eikä opiskelijalla ole syytä opintojen edistymättömyyteen ( esim. vaikea elämäntilanne, sairaus, systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen), ei lisäaikaa seuraavalla kerralla myönnetä.
 • Työssäkäynti ei ole yksinään hyväksyttävä syy opintojen etenemättömyydelle.

Pakolliset liitteet (edellytys hakemuksen käsittelylle)

 1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta käy  ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot opintokokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 2. Maisterintutkintoa suorittavalta selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta: tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta (esim. sähköpostiviesti), suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)
 3. Mikäli opintojen viivästymistä perustellaan terveydellisillä syillä, tulee hakemuksen liitteenä aina olla lääkärintodistus, josta käy ilmi opintojen viivästymisen ja sairauden välinen yhteys.

Lisätietoja liitteistä

1. HOPS

 • HOPS laaditaan ensisijaisesti sähköiseen HOPS-järjestelmään. Tarkempia ohjeita HOPS-järjestelmän käyttöä varten on intrassa.
 • Jos sähköistä HOPSia ei päättyneen opinto-oikeuden vuoksi pysty laatimaan, voi HOPSin laatimisen apuna käyttää liitteenä olevaa taulukkoa.
 • HOPSista tulee ilmetä tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot opintokokonaisuuksittain sekä suunniteltu suoritusajankohta puuttuville opinnoille.
 • Jos opiskelija on suorittanut sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin kuuluvia opintoja, eikä hän ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa, HOPSit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin erikseen siten, että HOPSista ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiotaan sisällyttää.
 • Mikäli hakemuksen liitteenä palautettava HOPS on puutteellinen, hakemusta ei käsitellä.
 • Mikäli HOPSin laadinnasta on kysyttävää, KTK/KTM-tutkintoa suorittavat voivat ottaa yhteyttä HOPSin laadinnasta opintoneuvojaan (tseopo(a)utu.fi) ja VTK/VTM-tutkintoa suorittavat Jouni Jokiseen (jouni.jokinen(a)utu.fi).  
 • Porin yksikön opiskelijat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä Porin opintotoimistoon (poriopintotoimisto(a)utu.fi).

2. Selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta

 • Mikäli opiskelijalla on pro gradu -tutkielma kesken, tulee asiasta liittää selvitys hakemuksen liitteeksi, ml. graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta. Lausunnoksi käy esim. sähköpostiviesti ohjaajalta.
 • Lausunnon pyytää ohjaajalta lisäaikaa hakeva opiskelija. 
 • HUOM! Mikäli selvitys puuttuu, hakemusta ei käsitellä.
 
Lisäaikahakemus liitteineen toimitetaan opintotoimistoon: Turun yksikön opiskelijat palauttavat Turun opintotoimistoon ja Porin yksikön opiskelijat Porin opintotoimistoon. Tarvittaessa opintosuunnitelmaa pyydetään täydentämään. Kun päätös on tehty, se lähetetään opiskelijalle tiedoksi sähköpostitse.
 

Ohjeet passiivirekisteristä TuKKK:n opiskelijoille (2004 tai aikaisemmin opinto-oikeutensa saaneet)

Mikä on passiivirekisteri? 

Opinto-oikeuden aktiivisena säilyttämiseksi perustutkinto-opiskelijan tulee palauttaa Passiivirekisteri-lomake Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistoon viimeistään 31.3. sen lukuvuoden kevätlukukaudella, jonka lopussa (31.7.) opiskeluoikeus siirrettäisiin passiivirekisteriin. Jos opiskelija on jo aiemmin siirretty passiivirekisteriin, hän voi hakea opinto-oikeuden aktivointia muunakin ajankohtana.

Pakolliset liitteet (edellytys hakemuksen käsittelylle)

 1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta käy  ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot opintokokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat

 2. Maisterintutkintoa suorittavalta selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta: tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta (esim. sähköpostiviesti), suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)
 3. Mikäli opintojen viivästymistä perustellaan terveydellisillä syillä, tulee hakemuksen liitteenä aina olla lääkärintodistus, josta käy ilmi opintojen viivästymisen ja sairauden välinen yhteys.

Lisätietoja liitteistä

HOPS

 • Opinto-oikeuden aktivointilomakkeen liitteenä palautetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
 • HOPS laaditaan ensisijaisesti sähköiseen HOPS-järjestelmään. Tarkempia ohjeita HOPS-järjestelmän käyttöä varten on intrassa.
 • Ennen HOPSin laatimista on hyvä tutustua vuoden 2005 tutkinnon uudistuksen jälkeisiin siirtymäsäännöksiin KTK/KTM-opiskelijoille (päivitetty 8/2016).
 • Jos sähköistä HOPSia ei passiivirekisterissä olemisen vuoksi pysty laatimaan, voi apuna käyttää liitteenä olevaa taulukkoa
 • HOPSista tulee ilmetä tavoitetutkintoon (tai tutkintoihin) sisältyvät opinnot opintokokonaisuuksittain sekä suunniteltu suoritusajankohta puuttuville opinnoille.
 • Jos opiskelija on suorittanut sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin kuuluvia opintoja, eikä hän ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa, HOPSit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin erikseen siten, että HOPSista ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiotaan sisällyttää.
 • Mikäli hakemuksen liitteenä palautettava HOPS on puutteellinen, hakemusta ei käsitellä.
 • Mikäli HOPSin laadinnasta on kysyttävää, KTK/KTM-tutkintoa suorittavat voivat ottaa yhteyttä HOPSin laadinnasta opintoneuvojaan (tseopo(a)utu.fi) ja VTK/VTM-tutkintoa suorittavat Jouni Jokiseen (jouni.jokinen(a)utu.fi).  
 • Porin yksikön opiskelijat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä Porin opintotoimistoon (poriopintotoimisto(a)utu.fi).

Selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta 

 • Mikäli opiskelijalla on pro gradu -tutkielma kesken, tulee asiasta liittää selvitys hakemuksen liitteeksi, ml. graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta. Lausunnoksi käy esim. sähköpostiviesti ohjaajalta.

 • Lausunnon pyytää ohjaalta aktivointia/aktiivisena säilyttämistä hakeva opiskelija.

 • HUOM! Mikäli selvitys puuttuu, hakemusta ei käsitellä.

Passiivirekisterilomake liitteineen toimitetaan opintotoimistoon: Turun yksikön opiskelijat palauttavat Turun opintotoimistoon ja Porin yksikön opiskelijat Porin opintotoimistoon. Tarvittaessa opintosuunnitelmaa pyydetään täydentämään. Kun päätös on tehty, se lähetetään opiskelijalle tiedoksi sähköpostitse.

Ks. lisätietoja passiivirekisteristä

Jatko-opiskelijan passiivirekisteristä aktivoituminen 

Jatko-opiskelija toimittaa passiivirekisterilomakkeen liitteenä HOPSin (excel jatkotutkinto) ja ohjaussuunnitelmalomakkeen, joka käydään läpi yhdessä väitöskirjan ohjaajan kanssa. (ohjaussuunnitelmalomake / ohjaussuunnitelmalomake englanniksi, mikäli ohjaajasi ei puhu suomea). Tätä varten vaaditaan myös päivitetty tutkimussuunnitelma.

Jatko-opiskelija palauttaa kaikki tarvittavat liitteet (lomake, HOPS ja ohjaussuunnitelma) tohtoriohjelman koordinaattorille Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistoon.

Asiasana:
Tagit: