in English
 
 
Tutustu opintoihin jo etukäteen

Perehdytysviikolla tarjotaan lisätietoa opinnoista ja niiden suunnittelusta kiinnostuneille

Opiskelu yliopistossa on itsenäistä ja melko vapaata. Joudut kuitenkin ottamaan aiempaa enemmän vastuuta opintojesi suunnittelusta ja etenemisestä. Monet opintojaksot alkavat heti syyskuun alussa, joten opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat pääosin kaikille yhteisistä opinnoista, mutta jos olet suorittanut jo aiemmin tutkintoon soveltuvia opintoja, voi lukujärjestyksessäsi olla tilaa muillekin kursseille.

Lukuvuosi ja opetusperiodit

Turun yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Kauppakorkeakoulussa opetus on jaettu neljään periodiin. Käytännössä opetus alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy toukokuussa. Kauppakorkeakoulun työskentelyajat ja tenttiviikot löydät täältä.

Opintojen suunnittelu

Opiskellessasi yliopistossa olet itse vastuussa opintojesi ja ajankäyttösi suunnittelusta. Kauppakorkeakoulun uudet KTK/KTM-opiskelijat sekä VTK-/VTM-opiskelijat laativat ensimmäisen lukuvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. HOPS on alustava suunnitelma siitä, miten ja missä aikataulussa aiot opintosi suorittaa. 
 
KTM-vaiheeseen valitut opiskelijat laativat HOPSinsa heti opintojen alussa. Opintojen suunnittelusta järjestetään infotilaisuus perehdytysviikolla.
 
Voit aloittaa opintojen suunnittelun jo nyt tutustumalla opinto-oppaaseen kauppakorkeakoulun verkkosivuihin sekä uusia opiskelijoita varten koottuihin oppaisiin. Lisäksi sinun kannattaa osallistua syyslukukauden alussa järjestettävälle perehdytysviikolle. 
 
Opinto-oppaassa kerrotaan, mitkä opintojaksot sinun tulee suorittaa, mitä aineita voit valita ja missä järjestyksessä opintojen tulisi edetä. Noudattamalla ohjeellista suoritusjärjestystä ja aikataulua voit suorittaa kandidaatin tutkinnon kolmessa lukuvuodessa. Opinto-oppaassa on kuvattu myös kaikkien opintojaksojen sisältö, laajuus, esitietovaatimukset ja suoritustavat. Syyslukukaudella järjestettävien opintojaksojen aikataulu julkaistaan elokuussa.

Maisterivaiheeseen valittujen täydentävät opinnot

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

​Täydentävinä opintoina suoritetaan sellaisia perus- ja aineopintotasoisia opintoja, joita vastaavia tai lähinnä vastaavia opintoja opiskelija ei ole vielä suorittanut. Erikoistumissuuntakohtaisesti voidaan edellyttää erikoistumisuunnan (pääaineen) täydentävinä opintoina suoritettavaksi tiettyjä oppiaineen keskeisiä oppisisältöjä, mikäli opiskelija ei ole niitä suorittanut (kts. alla erikoistumissuuntien määrittelemät täydentävät opinnot). 

Erikoistumissuunnan täydentävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla KTM-tutkinnon erikoistumissuunnassa (pääaineessa) suoritettuna opintoja yhteensä vähintään 35 op. Mikäli opintoja on suoritettuna tätä vähemmän, tulee opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja siten, että 35 opintopisteen vaatimus täyttyy. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ko. oppiaineessa otetaan huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.
Täydentävinä opintoina suoritetut erikoistumissuunnan (pääaineen) opinnot voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Tällöin tutkinnon minimilaajuus 120 op yleensä ylittyy.

Erikoistumissuunnat talousmaantiede sekä taloustiede ovat määritelleet pakollisia täydentäviä opintoja, mikäli opiskelija ei ole suorittanut vastaavia opintojaksoja aiemmissa opinnoissaan. Muissa erikoistumissuunnissa ei ole erikseen määriteltyjä pakollisia opintojaksoja.

Talousmaantiede
TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede
TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I

Taloustiede
KT33 Mikroteoria I
KT34 Makroteoria I
KT35 Ekonometrian johdantokurssi
KT53 Optimointi

Muut täydentävät opinnot
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmin lainkaan tilastotieteen opintoja, täydentävinä opintoina tulee suorittaa opintojakso TKMY3 Tilastotieteen perusteet. TKMY3-opintojakso voidaan sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.


Opiskelun tueksi

Näihin pääset kirjautumaan utu-tunnuksilla
 
 
 

Asiasana:
Tagit: