in English
 
 
Tutkimusyhteistyö

Kauppakorkeakoulussa tehtävällä tutkimuksella pyritään vaikuttavuuteen ja tutkimustulosten ratkaisukeskeisyyteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusta tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa.

Käytännön yhteistyölle on erilaisia toimintamalleja. Yritys tai julkisorganisaatio voi esimerkiksi toimia tutkimuskohteena. Tällöin raha ei liiku osapuolten välillä, mutta organisaation kannattaa huomioida tutkimuksen sitomat henkilöstötarpeet.

Tyypillisesti tutkimustyöhön liittyy tutkimuksen projektointi ja täydentävän rahoituksen haku ulkopuolisilta rahoittajilta. Samalla usein edellytetään myös yrityksen tai organisaation osarahoitusta. Rahoitettujen hankkeiden osalta kumppaniorganisaatiot toimivat paitsi tutkimuskohteena, myös tutkimustulosten hyödyntäjinä. Osallistuminen tutkimushankkeeseen tarjoaa kumppaniorganisaatiolle pääsyn tutkimustuloksiin ensimmäisten joukossa.

Hyvin merkittävä osa kauppakorkeakoulun tutkimustyöstä tehdään tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välisenä yhteistutkimuksena. Tällöin tutkimuslaitoksilla on oma tutkimushankkeensa, jonka rinnalla yrityksillä on oma tutkimus- tai kehityshanke. Yritysten hankkeeseen on mahdollista saada julkista rahoitusta. Kauppakorkeakoulun tutkijat auttavat yrityksen hankkeen valmistelussa ja rahoituksen hankinnassa. Tutkijat voivat toimia myös yrityksen asiantuntijoina hankkeen toteutuksessa.

Yrityksen tai julkisen organisaation kohtaamia haasteita voidaan ratkaista myös tilaustutkimuksena. Tällöin tutkimusryhmä toteuttaa hankkeen täysin yrityksen rahoittamana. Edellytyksenä tällaiselle selvitykselle on, että hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja tuottaa myös pohjaa jatkotutkimukselle.

Turun yliopisto monitieteisenä yliopistona tarjoaa vahvan alustan hedelmälliselle yhteistyölle. Kauppakorkeakoululla on pitkä kokemus monitieteisten ryhmien rakentamisesta monimutkaisten elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi.

Kauppakorkeakoulu kehittää jatkuvasti uusia tapoja tutkimusyhteistyölle. Tavoitteenamme on rakentaa kestäviä ja monipuolisia kumppanuuksia elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa.

Älä ole yksin ongelmasi kanssa, vaan ota rohkeasti yhteyttä: CCR Tutkimuspalvelut, Antti Saurama, antti.saurama@utu.fi, 040-592 4921

AVAINTIETOJA

  • Noin 100 yritystä mukana kauppakorkeakoulun tutkimushankkeissa
  • Yhteistyötä kansainvälisistä pörssiyhtiöistä pieniin pk-yrityksiin ja start-upeihin
  • Monien yritysten kanssa jo vuosia kestänyttä systemaattista tutkimusyhteistyötä
  • Esimerkkejä tutkimusyhteistyöalueista: digitaaliset liiketoimintaratkaisut, teollinen arvonluonti, hankintojen johtaminen, liiketoiminta- ja teknologiadisruptiot, yrityskaupat, arvon myyminen ja ostaminen, vastuullinen liiketoiminta, johdon ohjausmekanismit, pelilliset ratkaisut
Asiasana:
Tagit: