in English
 
 
Ajankohtaista

Hankkeen tapahtumia:

 

Stratos Camp

 Campin tavoitteena oli  havahduttaa siihen, miten keskeinen elementti osaaminen on, sinulle, minulle, organisaatioillemme, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä satavuotiaalle Suomelle! Campissa pohdittiin yhdessä muiden yrittäjien kanssa työelämän uutta murrosta ja sitä, miten helposti sokeudumme emmekä aina näe metsää puilta. Iltapäivän lomassa saatiin yhdessä osamisen johtamiseen liittyviä oivalluksia. Stratos Camp järjestettiin 29.1. 2018 Helsingissa

 
 

Tiedeareena

STRATOS- hanketta esiteltiin UCPorin Tiedeareenassa 22.9 2017. Tutkijoita ja tutkimusta tutuksi tekevä TiedeAreena-yleisötapahtuma järjestetään joka vuosi syyskuun viimeisenä perjantaina, samanaikaisesti Porin Päivän kanssa. STRATOS-hanketta esiteltiin teemalla "Strategiatyö ja osaamisen johtamisen prosessit mikroyrityksissä". 

 Tiedeareena 2017

 

Euroopan parasta työelämää

Stratos -hanke osallistui 7.6.2017 Helsingissä Finlandia-talolla pidettyyn Euroopan parasta työelämää Etelä-Suomeen -tilaisuuteen. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja, ratkaisuja ja uusia ideoita todellisiin työelämän kehittämishaasteisiin. Paikalle oli kutsuttu Työelämä 2020 -alueverkostot (Häme, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa), ESR:n työelämähankkeiden edustajat,  muita työelämän kehittämisen toimijoita, työelämätutkijoita ja - rahoittajia sekä alueen yritysten ja työpaikkojen edustajia. Stratos -hanketta tilaisuudessa edustivat Kari Rekilä Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja Taina Hanhinen C&Q Systems Oy:stä. Lisäksi tapahtuman järjestelyihin osallistui Heli Tuulenmäki Competence Design Oy:stä. Tilaisuudessa Kari Rekilä toi esille osaamisen merkitystä yrityksen menestystekijänä ja hankkeen osaamiskartoitusten tuloksia sekä kartoitustulosten johdosta esille nousseita osaamisen kehittämisen kohteita. Puheenvuorossa esiteltiin ajatustasolla myös verkkoon kehitettävää osaamisen johtamisen työkalua ja sen laajempaa tarvetta. Taina Hanhinen avasi omassa puheenvuorossaan laajasti osaamisen eri näkökulmia. Erityisesti hän toi esiin osaamisen vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja osaamisen tavoitteellista kehittämistä.  

  

Osaamisen johtajaksi: ketteriä käytäntöjä ja kokemuksia – STRATOS!

 Maanantaina 13.3.2017, klo 12:30 – 16:00, Aalto EE, Helsingissä järjestettiin toiminnallinen työpaja, jossa keskusteltiin osaamisen merkityksestä ja vaikutuksista mikro- ja pienyritysten menestymiselle. Tapaamiseen osallistui noin 20 yrittäjää ja keskustelu osaamisen johtamisesta mikro ja pien yrityksissä oli vilkasta. Työpajassa kuultiin neljä puheenvuoroa, joissa yrittäjät kertoivat omia kokemuksiaan osaamisen johtamisen haasteista.
   

DIGI yourself seminaari 8.3.2017

Turun Ict viikon yhteydessä järjestettiin DIGI yourself -seminaari, jossa kuultiin inspiroivia kokemuksia ja tarinoita yritysten ja it-yritysten tuottavasta yhteistyöstä. Seminaarin Digivoimala -kohtaamisfoorumissa päästiin verkostoitumaan alueen it-yritysten kanssa, testaamaan puristusvoimaa ja kuulemaan strategisesta osaamisen johtamisesta ja osaamiskartoituksista. Digivoima toimi seminaarin yhdeydessä. Osaamisen johtaminen oli esillä myös luennoilla kun Ulla Hytti kertoi yrittäjäidentiteetistä ja Pertti Laine työhyvinvoinnin johtamisesta. 

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Inside the Box, Mikrot Menestykseen, Työelämän ICT-taidot kaupan alalla ja STRATOS -hankkeet. Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, 20520, Turku. Koko seminaari löytyy tallenteena täältä: https://www.youtube.com/watch?v=7wKdmfYBpjQ

  

Investointeja ihmisiin - Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta 

Torstaina 16.2.2017, klo 12 - 16 Euroopan sosiaalirahasto juhli 60 vuotispäiviään Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla. STRATOS -hanke oli mukana tilaisuudessa, jossa  esillä oli sosiaalirahaston rahoittamia hankkeita. Päivän ohjelmaan kuului lisäksi alustuksia, paneelikeskusteluita ja musiikiakin. Myös oikeus- ja työministeri Jari Lindströn kävi esittämässä tervehdyksensä ja kiitoksensa sosiaalirahastolle tämän tekemästä arvokkaasta työstä. Päivän aikana STRATOS -hankkeen esittelyä kävi kuuntelemassa lukuisia ihmisiä ja yhteisesti todettiin, että aihe on tärkeä ja ajankohtainen aikana, jolloin ihmisiä kannustetaan työllistämään itsensä yrittäjinä.  

Investointeja ihmisiin_ESR 60-vuotta_täydennetty ohjelma.pdfInvestointeja ihmisiin_ESR 60-vuotta_täydennetty ohjelma.pdf

 

STRATOS esittäytyi Työelämä 2020 -hankkeen Uudenmaan alueen verkostotapaamisessa 2.6 2016 Helsingissä. 

STRATOS esittäytyi Työelämä 2020 - hankkeen Varsinais-Suomen alueverkostokokouksessa 12.4 2016

 
 
 

Asiasana:
Tagit: