in English
 
 
Turun kauppakorkeakoulun yhteiset arvot

Yhteiset arvomme ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Nämä kaikki ovat akateemisen toiminnan kulmakiviä, mutta samalla ne ovat myös tärkeitä perushyveitä työyhteisössä ja kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Arvot ohjaavat meitä, vaikuttavat valintoihimme työssä, opiskelussa sekä toiminnassamme yhteisön jäsenenä.

Arvot koskevat jokaista yhteisössä työskentelevää; vain siten Turun kauppakorkeakoulu on sanansa mittainen.


Tämä sivusto on koottu 30.10.2013 Turun kauppakorkeakoululla pidetyn opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisen workshopin pohjalta.

Asiasana:
Tagit: