in English
 
 
Avoimuus

Mitä se on?

Avoimuus ilmenee avoimena toimintakulttuurina ja tieteellisenä ennakkoluulottomuutena: olemme avoimia erilaisille tieteellisille katsantokannoille, tutkimusotteille ja totutusta poikkeaville tuloksille. Avoimuus on myös sitoutumista uuden tiedon välittämiseen ja keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Avoimuutta edistää

+ avoin palaute molempiin suuntiin
+ vaikeidenkin asioiden esille ottaminen ja käsittely
+ päätöksenteon läpinäkyvyys
+ aktiivinen osallistuminen vuoropuheluun erilaisten ihmisten kanssa
+ erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

Avoimuutta tuhoaa

- tiedon panttaaminen ja asioiden salailu, tietoa käytetään vallan välineenä
- asioista viestiminen vain sisäpiireissä ja klikeissä
- kuunnellaan vain joidenkin mielipiteitä
- raja-aidat, ulkopuolinen ei kiinnosta, ’not invented here’ -ajattelu
- tiedon ja viestinnän puutteellisuus

Asiasana:
Tagit: