in English
 
 
Eettisyys

Mitä se on?

Kaikkea toimintaamme leimaa eettisyys: pyrkimys oikeudenmukaisiin ja vastuullisiin ratkaisuihin. Henkilöstö ja opiskelijat noudattavat sekä tutkimustyössä että muussa toiminnassa korkean ammattietiikan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Eettisyyttä edistää

+ vastuunotto omista ja yhteisistä tekemisistä
+ luottamus ja yhteisiin asioihin sitoutuminen
+ päätöksenteon ja arviointien läpinäkyvyys ja tasapuolisuus
+ toisten aito kuuntelu ja suvaitsevaisuus
+ eettiset ja ympäristöystävälliset valinnat

Eettisyyttä tuhoaa

- pelkkä oman edun tavoittelu
- liiallinen kilpailuhenkisyys
- luottamuksellisuuden rikkominen
- toisten vähättely
- plagiointi ja siipeily

Asiasana:
Tagit: