in English
 
 
Luovuus

Mitä se on?

Toimintamme perustuu uuden tiedon ja uusien merkitysten etsimiseen sekä niiden välittämiseen edelleen. Luovuus on kyky nähdä ja tehdä asiat uudella tavalla siten, että yksilö tai yhteisö saa tekemisistään sekä hyötyä että henkistä tyydytystä ja on valmis kohtaamaan uusia haasteita.

Luovuutta edistää

+ luovuuteen ja kokeiluihin kannustaminen
+ halu yhteistyöhön uusien ja erilaisten ihmisten kanssa
+ uteliaisuus ja etsiminen, uutta luovat kohtaamiset 
+ uskallusta ja mahdollisuuksia kokeiluille
+ virheiden salliminen ja virheistä oppiminen

Luovuutta tuhoaa

- valmiit vastaukset, ”ulkoa opettelu riittää”, liiallinen sääntöjen taakse meneminen
- kaavoihin kangistuminen, muutosvastaisuus, jäykät rakenteet ja käytännöt
- ideoiden tappaminen ja kyynisyys, ei saa tehdä virheitä
- suorituskeskeisyys, ei anneta aikaa ajatella uudella tavalla
- itsetyytyväisyys ja toisten väheksyminen

Asiasana:
Tagit: